Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV-XXI століття) [Книга] / Т.В. Орлова. – Київ : Вікар, 2007. – 552 с. – Бібліогр.: с. 551-552 та в кінці розд. – ISBN 978-966-7131-90-6
402.
Цьолик Н.М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Цьолик Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
403.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
404.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
405.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
406.
Історія української літератури. Кінець 19 - початок 20 ст. [Книга] : У 2 кн. : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська, Г.Ф. Семенюк, О.В. Гаєвська, М.І. та ін. Гнатюк; За ред.О.Д. Гнідан ; Авт.: Гнідан О.Д., Гаєвська Н.М., Семенюк Г.Ф., Гаєвська О.В., Гнатюк М.І. та ін. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0398-3(Кн.2) ; 966-06-0396-7
Проаналізовано суспільно-культурний рух у контексті визвольних змагань України на зламі епох: мистецьке життя, критика. Подано нове прочитання творів найвидатніших представників художнього слова: Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської та ін.
Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
407.
Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття [Книга] : навч. посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький ; МОНУ ; Одеська нац. юрид. академія. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2004. – 480 с. – Бібліогр.: с. 473-474. – ISBN 966-633-259-0
408.
Історія філософії [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Алєксандрова О.В. [та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; МОНУ, КНУТШ, Карпат. ун-т ім. А. Волошина. – 2-е вид, виправл. і допов. – Київ ; Ужгород, 2010. – 790, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-594-974-8
409.
Гаврилов К.В. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом [Книга] / Константин Гаврилов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 304 с. – (Знаю как). – ISBN 978-5-367-00469-4
410.
Как сделать закон доступным для всех [Книга] / Комис. по расширению прав. возможностей бед. слоев населения и Программа развития ООН. – [Нью Йорк]. – ISBN 978-92-9504-285-8
411.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
412.
Каталог державної реєстрації [Журнал] / МОНУ ; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 1997-
413.
Кравцова О.О. Категорія суперлативності англійського прикметника: функціональний та дискурсивний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Кравцова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
414.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
415.
Київ: релігійні організації [Книга] : довідник. – 2-е вид., доповн. і змін. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 319, [1] с. – Алф. покажч. назв: с. 252-298. - Імен. покажч. керівників: c. 299-317. – ISBN 966-8487-42-7
416.
Семенова Е.А. Китай: поиск доступа к мировым интеллектуальным ресурсам [Брошура] / Е.А. Семенова ; Российский ин-т стратегических исследований. – Москва : РИСИ, 2011. – 26 с. – (Аналитические обзоры РИСИ ; №3 (30)). – ISBN 978-5-7893-0134-0
417.
Монастирський Л.С. Кінетичні явища та електронні процеси в просторово неоднорідних і низькорозмірних напівпровідникових структурах з розвинутою поверхнею [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Монастирський Л.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011
418.
Гундорова Т. Кітч і література [Книга] : травестії / Тамара Гундорова. – Київ : Факт, 2008. – 280, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 267-281. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-292-3
У пр. № 1746424 напис: Дорогому Михайлу Кузьмовичу з повагою до Вашої невтомності і провокативності, а також із побажанням усіляких ювілейних гараздів - від автора. 25.11.2008 р. Підпис.
419.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
420.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 7). – ISSN 0201-6354
421.
Книжная летопись. Вспомогательные указатели [Журнал] / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
422.
Слухай Н.В. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні [Книга] : навч. посіб. / Н.В. Слухай, О.С. Снитко, Т.П. Вільчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 368 с. – Друк. в авт. ред. – Бібліогр.: с. 193. – ISBN 978-966-439-401-4
423.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
424.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
425.
Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ - 2011) [Книга] : матеріали Всеукраїнського наукового семінару, 26-27 серпня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; НАНУ ; Центральна спілка споживчих тов. України та ін. ; [за ред. О.О. Ємця ; програмний ком. : І.В. Сергієнко, О.О. Нестуля та ін.]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 119 с. – ISBN 978-966-184-126-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex