Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Скібіцька Л.І. Конфліктологія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.І. Скібіцька. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2010. – 384 с. – ISBN 978-966-351-297-6
402.
Чернишова Ю.О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Чернишова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
403.
Дробот Р.В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Дробот Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
404.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
405.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
406.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
407.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
408.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
409.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
410.
Чумак І.В. Красоля [Книга] : подія, яка стала легендою / Іван Чумак ; [худож. та макетування: К.В. Міщук]. – Київ : Сучасний письменник, 2008. – 15, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-8620-18-8
411.
Шеремет А.П. Криміналістика [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 471, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-364-822-4
412.
Кримінальний кодекс України [Книга] : зі змінами і доповненнями станом на 01 жовтня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 167, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-93-1
413.
Молдован А.В. Кримінальний процес [Книга] : Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.В. Молдован ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид, перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352с. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 327-330. – ISBN 978-966-364-929-0
414.
Басиста І.В. Кримінальний процес України [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / І.В. Басиста, В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0088-5
415.
Матвійчук В.К. Кримінально-процесуальний кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2009 року / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2010. – 459, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2183-92-4
416.
Кримінально-процесуальний кодекс України [Книга] : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 197,[1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-95-5
417.
Ноотебоом С. Кружна дорога до Сантьяго [Книга] = De omweg naar Santiago / Сейс Ноотебоом ; [з нідерланд. пер. Я. Довгополий]. – Київ : Юніверс, 2009. – 337, [3] с. : іл. – ISBN 966-8118-48-0
418.
Петрова Г.М. Культурологія: конститутивні проблеми [Книга] : навчальний посібник / Г.М. Петрова, Т.А. Кумеда, О.В. Шумейко ; [за заг. ред. Г.М. Петрової]. – Київ : Атіка, 2009. – 356 с. – Бібліогр.: с. 349-353. – ISBN 978-966-326-365-6
Розкрито визначальні проблеми та поняття культурологічного знання, що набули надзвичайної популярності в останні роки, а саме: картина світу, культурний архетип, ментальність, культурна ідентичність; субкультура, контркультура, життєвий світ та ін.
419.
Круківська О.В. Лексико-граматичний і комунікативно-прагматичний аспекти дефініцій у франкомовному законодавчому дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Круківська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
420.
Скібіцька Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.І. Скібіцька. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-364-961-0
421.
Калужнін Л.А. Лінійні простори [Книга] : підручник / Калужнін Л.А., Вишенський В.А., Шуб Ц.О. ; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. – Київ : Київський університет, 2010. – 384 с. – ISBN 978-966-439-218-8
422.
Канський В.С. Лісові антропогенні ландшафти Поділля: функціонування, структура, раціональне використання [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канський В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
423.
ЛітАкцент [Журнал] : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ : Темпора. – ISBN 978-966-8201-83-7
424.
Іванова О.А. Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікаційному просторі України початку XXI століття [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій / Іванова О.А. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2010
425.
Логико-риторические аспекты диалога [Книга] : монография / В.Ф. Берков [и др.] ; [под ред. И.В.Хоменко] ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 173 с. – ISBN 978-966-439-363-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,