Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
252.
Павленко Л.Г. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм [Дисертація] : дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій : 27.00.01 / Павленко Л.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
253.
Вступ до мовознавства [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.О. Голубовська [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-984-5
254.
Кривий С.Л. Вступ до некласичної математичної логіки [Книга] : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за напрямом підготовки "Комп"ютерні науки" / С.Л. Кривий, О.І. Провотар ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 205, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.199-201. – ISBN 978-966-439-209-6
Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
255.
Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
256.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
257.
Ковтонюк А.М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковтонюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
258.
Ковтонюк А.М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ковтонюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
259.
Ременяк О.В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.02 / Ременяк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
260.
Дорошенко В.І. Географія транспорту [Книга] : навчальний посібник / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 183 с. – ISBN 978-966-439-329-1
261.
Геология и полезные ископаемые мирового океана [Журнал] = Geology and resources world ocean= Геологія і корисні копалини світового океану : научный журнал / НАН Украины, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАН Украины. – Киев, 2005-. – ISSN 1999-7566
262.
Денисова Т.В. Геометричне моделювання розподілу відбитої сонячної енергії на приймачі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.01.01 / Денисова Т.В. ; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2010
263.
Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу [Книга] : монографія / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, І.М. Безродна, Т.Г. Продайвода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с. – Бібліогр. : С. 348-367. – ISBN 978-966-439-339-0
264.
Бубер М. Гог і Магог [Книга] = Gog and Magog : роман / Мартін Бубер ; [пер. з англ. Я. Куценко ; Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА ; Ін-т юдаїки]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-378-076-4
265.
Господарський кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 27 серпня 2010 р. / [Ю.Б. Бек, І.Я. Верес, А.А. Герц, Л.В. Григоровська-Якубівська, Н.М. Квіт [та ін.]] ; за ред. В.М. Коссака. – Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2010. – 671, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-566-019-5
266.
Господарський кодекс України [Книга] : зі змінами і доповненнями станом на 26 жовтня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 159, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-98-6
267.
Громадські ініціативи [Журнал] : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
268.
Громадські ініціативи [Журнал] : журнал для громадських організацій: аналіз,теорія та практичний досвід. / Фонд розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр". – Львів
269.
Щетинін А.І. Гроші та кредит [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.І. Щетинін. – 4-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр.: c. 436-437. – ISBN 978-611-01-0128-8
270.
Москаленко Н.М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні XX - XXI ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Москаленко Н.М. ; М-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
271.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
272.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
273.
Дригант Д.М. Девонські конодонти південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (Волино-Поділля, Україна) [Книга] = Devonian conodonts from South-West margin of the East European platform (Volyn"-Podolian, Ukraine) / Д.М. Дригант ; НАН України, Держ. природозн. музей ; [відп. ред. О.С. Ступка]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 155, [1] c., [23] палеонт. табл. : іл., карт. – Бібліогр.: с.143-156. – ISBN 978-966-360-137-3
274.
Головина Г.В. Деловая культура руководителя [Книга] : учебно-методическое пособие / Г.В. Головина, А.А. Прокопчук ; [ред. совет : Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.]. – Москва : Литера, 2010. – 160 с. – (Современная бибилиотека ; Вып. 80). – ISBN 978-5-91670-048-0
275.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ ; НАДУ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex