Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Котова О.І. Метод визначення структурних характеристик ліній доступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Котова О.І. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010
452.
Босько В.В. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. / Босько В.В. ; Укр. державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2010
453.
Качур Л.М. Метод синтезу дискретних сигналів для підвищення абонентської ємності систем радіозв"язку з кодовим розділенням каналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Качур Л.М. ; Укр. держ. академія залізничного транспорту. – Харків, 2010
454.
Методи і засоби управління параметрами твердотілих фотоелектричних перетворювачів [Книга] : монографія / С.В. Лєнков [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 143 с. – ISBN 978-966-439-346-8
455.
Волкова В.В. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Волкова В.В. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
456.
Барсуков О.М. Методи підвищення скритності хаотичних сигналів та їх обробки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.17 / Барсуков О.М. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010
457.
Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів / І.Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-351-235-8
458.
Олешко О.І. Методи прискореного криптоаналізу БСШ на основі аналізу показників стійкості зменшених моделей прототипів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.21 / Олешко О.І. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
459.
Ульяницька К.О. Методи, моделі та засоби проектування і управління бізнес-процесами для організаційно-технічних об"єктів управління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Ульяницька К.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010
460.
Вишневський І О. Методика навчання іноземних мов [Книга] : навчальний посібник / 2-е вид., перероб. і допов. – О.І. Вишневський. – Київ : Знання, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-598-2
461.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із практикуму "Органічна хімія" [Книга] : для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Н.М. Юхименко, Л.О. Вретік]. – Київ : Київський університет, 2010. – 24 с.
462.
Бійовський М.Р. Методологічний зміст концепції багатоманітності раціональності [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Бійовський М.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010
463.
Мистецькі обрії" 2004 [Журнал] : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика. – Київ. – ISBN 966-7170-47-0
464.
Мистецькі обрії" 2009 [Журнал] : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ. – ISBN 978-966-2374-12-4
465.
Дубініна А.А. Митна справа [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Професіонал ; Центр навч. л-ри, 2010. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-286. – ISBN 978-966-370-135-6
Наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформленнязовнішньоекономічних операцій
466.
Митне право України [Книга] : [навчальний посібник] / [Дьомін Ю.М. та ін.] ; за заг.ред. О.Х. Юлдашева. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 233, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 224-231. – ISBN 978-966-364-941-2
Для студентів та викладачів вузів, фахівців
467.
Міжкультурний діалог [Книга] / Центр польських та європейських студій НаУКМА ; [упоряд. та наукова редакція : О. Бетлій та К. Диса]. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-136-5

468.
Міжнародна економіка [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / [Ю.Г. Козак та ін.] ; за ред. Козака Ю.Г., Лук"яненка Д.Г, Макогона Ю.В. ; МОНУ. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 560 с. – ISBN 978-966-364-814-9
469.
Міжнародна торгівля [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Ю.Г. Козак та ін.] ; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, О.В. Мірошниченка. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 667, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-906-1
470.
Баймуратов М.О. Міжнародне право [Книга] : підручник / М.О. Баймуратов ; М-во освіти і науки України, Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – Суми ; Одеса : Університетська книга, 2006. – 423 с. – ISBN 966-680-190-6
471.
Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право [Книга] : навчальний посібник / В.Е. Теліпко, А.С. Овчаренко ; за заг. ред. В.Е. Теліпко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 575-603. – ISBN 978-611-01-0077-9
472.
Міжнародні стратегії економічного розвитку [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Козак Ю.Г. та ін.] ; за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, І.В. Ліганенко. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 355, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 353-355 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-871-2
473.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
474.
Кармазиненко С.П. Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України [Книга] = Micromorphological investigations of the fossil and modern soils of Ukraine / С.П. Кармазиненко ; НАНУ, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2010. – 120 с., [40] с. іл. – Бібліогр. : С. 111-117. – (Проект "Наукова книга - 2010" : (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1048-2
475.
Клименко О.В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художнього твору (на матеріалі французької новели ІІ половини ХХ століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Клименко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex