Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія [Журнал] : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ
477.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
478.
Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз [Книга] : навчальний посібник / Н.В. Камінська ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-373-601-3
479.
Сунцова О.О. Місцеві фінанси [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Сунцова. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – ISBN 978-966-364-864-4
У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами освіти,та відповідають потребам ринкової економіки. Рекомендується для використання при вивченні та викладанні курсів “Місцеві фінанси” та “Бюджетна система”. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться даною тематикою
480.
Кроптя А.В. Моделі багатовимірних ризиків в корпоративних системах підтримки прийняття рішень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.05.04 / Кроптя А.В. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010
481.
Лісяной Г.В. Моделі та засоби підвищення ефективності функціонування адаптивних інформаційно-управляючих систем промислових виробництв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.06 / Лісяной Г.В. ; Херсонський нац. технічний ун-т. – Херсон, 2010
482.
Русу О.П. Моделі, методи аналізу і дослідження електричних та енергетичних процесів в імпульсних перетворювачах постійної напруги з ШІМ-регулюванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Русу О.П. ; Одеська нац. академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010
483.
Ляшенко І.М. Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова, І.А. Горіцина ; Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-439-208-9
484.
Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства [Автореферат] : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Петренко Л.М. ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010
485.
Сіроклин В.П. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Сіроклин В.П. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
486.
Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
487.
Рудь Ю.П. Молекулярно-біологічні властивості та фізико-хімічна характеристика іридовірусу комара Aedes flavescens [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Рудь Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
488.
Мораль [Журнал] : карманный журнал Религиозной общины исповедующих Веру в Наивысшую Ценность Человека. – Киев
489.
Мораль [Журнал] : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
490.
Мораль [Журнал] : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
491.
Мораль [Журнал] : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
492.
Мораль [Журнал] : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
493.
Мораль [Журнал] : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
494.
Дмитренко Н.В. Музика й живопис у творчості О. Кобилянської та Я. Івашкевича: синкретизм художньої образності [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.05 / Дмитренко Н.В. ; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2010
495.
Навчальні завдання з англійської мови [Книга] : для студ. 2 курсу біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : С.М. Бабій, Н.М. Гомон, О.К. Курдіш, В.І. Снопченко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
496.
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Конкурентна політика держави" [Книга] : для студ. спеціальності "Економіка підприємства" / КНУТШ ; [упоряд. Г.М. Филюк]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 c.
497.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
498.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
499.
Косовець-Скавронська Надходження хімічних речовин з атмосферними опадами на територію України та оцінка їх ролі у формуванні хімічного складу річкових вод [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Косовець-Скавронська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
500.
Кучерявенко Н.П. Налоговый процесс [Книга] : [учебное пособие] / Н.П. Кучерявенко ; М-во образования и науки, НИИ фин. права. – Київ : Правова єдність, 2010. – 391, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2183-84-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex