Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Історія української культури [Книга] : навч. посібник / [В.П. Мельник та ін.] ; за ред. В.П. Мельника, М.В. Кашуби і А.В. Яртися ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 480, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 475-480 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-966-8
352.
Магочій П.-Р. Історія України [Книга] = A history of Ukraine / Павло Роберт Магочій ; [авториз. пер. з англ. Е. Гийдела, С. Грачової ; ред.: С. Саваневська, Р. Свято]. – Київ : Критика, 2007. – 638, [2] с. : іл., табл. – Вих. дан. ориг.: Univ. of Toronto press, 1996. - Парал. тит. арк. англ .- Покажч.: c. 617-639. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7679-81-0
353.
Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
354.
Коцур В.П. Історія України в датах [Книга] : навчальний посібник / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 141, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8653-80-3
355.
Шуре Е. Ісус (Місія Христа) [Книга] / Е. Шуре ; [пер. з фр. Л. Герасимчука]. – Київ : Криниця, 2002. – 74, [2] с. – Вих. дан. ориг.: Edouard Schure. Les Crands Jnities. Esquisse de l"histoire secrete des religions. Paris, 1917. - На обкл. зазнач. також: Вперше укр. мовою в пер. з французької. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Естетика. Філософія. Релігія). – ISBN 966-7575-38-1
356.
Манкелль Г. Італійські черевики [Книга] : сканд. гостросюжет. роман / Геннінг Манкелль ; [пер. зі швед. Ганни Мамчур]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид. : Italienska skor / Mankell H. Stokholm : Leopard forlad, 2006. – (Карта світу. Швеція). – ISBN 978-966-03-6502-5
357.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежегодное справочное издание / Информационное телеграфное агентство России ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
358.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежегодное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
359.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
360.
Караван историй. Украина [Журнал]. – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
361.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
362.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління карантину рослин та Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ
363.
Короткіх М.І. Карбеновий та карбенокомплексний каталіз органічних реакцій [Книга] : (монографія) / М.І. Короткіх, О.П. Швайка ; М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України, Донец. нац. ун-т, Ін-т фіз.-орг. хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 371, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 342-348. – Бібліогр.: с. 349-367. – ISBN 978-966-02-6923-1
364.
Уельбек М. Карта і територія [Книга] : роман / Мішель Уельбек ; [пер. з фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 344, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Houellebecq M. La carte et le territoire. Flammarion, 2010. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6503-2
365.
Козловський В. Картата сорочка [Книга] : оповідання, новели, повісті / Володимир Козловський ; вступ. ст. М. Якубовської ; пер. з рос. М. Якубовської, Л. Алімової, В. Козловського. – Київ : Криниця, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7575-94-6
366.
Дудун Т.В. Картографічне креслення та комп"ютерний дизайн [Книга] : навч. посібник / Т.В. Дудун, Т.М. Курач, С.В. Тітова. – Київ : Обрії, 2012. – 253 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 251-252. – ISBN 978-966-2278-21-7
367.
Сосса Р. Картографування території України [Книга] : історія, перспективи, наукові основи / Ростислав Сосса. – Київ : Наукова думка, 2005. – 290, [1] с., [18] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-287. – ISBN 966-00-0455-9
368.
Каталог зруйнованих храмів і монастирів України [Книга] / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд. В.В. Кривошея (кер.) та ін. ; редкол.: Солдатенко В.Ф. (голова) та ін.]. – Київ : НВЦ "Пріорітети", 2013. – 507, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 501-507. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-61-3
369.
Кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень 25 [Книга] / [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; матеріали по персоналіях зібрали: П.М. Зінько та ін.]. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2013. – 64 с. : портр., фотогр. – Кн. опис. по обкл.
Висвітлюється історія каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень за 25 років її існування, подається інформація про наукову, навчально-методичну, видавничу діяльність кафедри, про колишніх та нинішніх її співробітників та вихованців.
370.
Квітко моя чарівна [Книга] : легенди / [упорядкув. А. Зеленська ; іл. Я. Кернер-Вернер]. – Київ : АВІАЗ, 2013. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8936-81-4
371.
Толочко П.П. Київ і Русь. Вибрані твори. 1998-2008 рр. [Книга] = Киев и Русь. Избранные труды. 1998-2008 гг. / П.П. Толочко. – Київ : Академперіодика, 2008. – 345, [3] с. – Текст укр., рос. - Парал. тит. арк. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-088-8
372.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
373.
Козак О.Д. Кияни княжої доби. Біоархеологічні студії [Книга] / О.Д. Козак ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Академперіодика, 2010. – 391, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-319. – ISBN 978-966-360-135-9
374.
Книга про Батька. Українські поети XIX-XXI століть [Книга] : антологія / упорядкув. та передм. В.Л. Чуйка. – Київ : Криниця, 2013. – 351, [1] с. : іл. – Розгорутий тит. арк. - На тит. арк. також: Батькам України присвячується. В обороні роду і держави. – ISBN 978-966-2434-18-7
375.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник : 2012 : государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.7). – ISSN 0201-6354
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex