Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Новиков Н.В. Жизнь в эпохи перемен [Книга] : [воспоминания, размышления, надежды] / Николай Новиков. – Киев : Успіх і кар"єра, 2013. – 375, [1] с., [16] л. цв. фот. : ил., фот. – ISBN 978-966-2082-13-5
В бібліотеку Шевченківського університету. Подпись. 02.07.2013 р.
277.
Солтис Н.Б. Житлові права у спадкових правовідносинах [Книга] : монографія / Н.Б. Солтис ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 169, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 156-169 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 6). – ISBN 978-966-7509-89-3
278.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
279.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
280.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
281.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Российская акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
282.
Журнал физической химии [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
283.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
284.
Король В.Ю. З історії виникнення і діяльності біржі в Україні [Книга] : монографія / В.Ю. Король, В.С. Перерва. – Київ : Академія, 2003. – 71, [1] с. – На тит. арк. зазнач. також: Платону це б сподобалось.... – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 966-580-166-X
285.
З української старовини [Книга] : [альбом] / мал. С.І. Васильківського, М.С. Самокиша ; текст Д.І. Яворницького ; [авт. ідеї перевид., кер. проекту П. Житар]. – Перевид. 1900 г. – Чернівці : Букрек, 2009. – 171, [1] с. : фотоіл. – Вих. дані ориг.: Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1900. - Текст парал. старорос., укр. – ISBN 978-966-399-202-0
286.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
287.
Зубкова Н. Закономерности накопления и роль микроэлементов в онтогенезе рыб [Книга] / Наталья Зубкова ; Acad. de stiinte a Moldovei, Inst. de zoologie. – Chisinau : Stiinta, 2011. – 87, [1] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 81-87. – ISBN 978-9975-67-753-0
288.
Бурлуцький М.С. Закономірності локалізації германієносних площ Донецького вугільного басейну та їх геолого-економічна оцінка (на прикладі Лисичанського геолого-промислового району) [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бурлуцький Микола Семенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
289.
Эткинд Е. Записки незаговорщика [Книга] / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 369, [3] с. – Имен. указ.: с. 355-367. – ISBN 978-617-587-088-4
290.
Сердюк Н.П. Записки Сердюка Николая Павловича [Книга]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 384 с. : ил., портр. – На тит. л.: 317724, Кировоградская обл., Долинский район, с. Кирово, ул. Ленина, 6. – (Серія "Родовід Сердюків"). – ISBN 978-617-646-165-4
291.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
292.
Засоби державного регулювання господарської діяльності [Книга] : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: В.С. Щербина (голова) та ін.]. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 183, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 12). – ISBN 978-966-7509-97-2
293.
Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання задач із багатьма просторовими змінними [Брошура] : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.Б. Романенко, В.Г. Самойленко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 77-78. – ISBN 978-966-439-474-8
294.
Збірник задач для розрахункових робіт з теоретичної механіки [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Івано-Франківськ : Факел, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-292. – ISBN 966-694-048-5
295.
Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Журнал] / М-во оборони України. – Київ : НТУУ "КПІ"
296.
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Історія та географія [Журнал]. – Харків
  вип. 48. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
297.
Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України [Журнал]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
298.
Центр Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України [Журнал]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
299.
Чайковський А.С. Збірник публікацій "Війна чи військова злочинність?" [Книга] / Анатолій Чайковський, Джон-Пол Химка, Пер Андерс Рудлінг. – Київ : Золотоі ворота, 2013. – 127, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Війна чи військова злочинність?. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Історична правда" ; т. 3). – ISBN 978-966-2246-26-1
300.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex