Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
327.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
328.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
329.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
330.
Ждан А.Н. История психологии от Античности до наших дней [Книга] : учебник для студ. психол. специальностей высш. учеб. заведений / А.Н. Ждан ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Изд. 8-е, испр. и доп. – Москва : Академический Проект ; Трикста, 2008. – 572, [1] с. – На тит. л. и на обл.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова - 250 лет. - Хронол. указ.: с. 544-553. - Имен. указ.: с. 554-570. – Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов ) ( Классический университетский учебник / ред. совет: В.А. Садовничий (пред.) [и др.]). – ISBN 978-5-8291-1014-7
331.
Панасенко Т.М. Іван Франко [Книга] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2013. – 119, [4] с. – ISBN 978-966-97231-7-8
332.
Юринець З.В. Інвестиційний та інноваційний менеджмент [Книга] : навч. посібник / З.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 319, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 314-319. – Бібліогр.: с. 304-313. – ISBN 978-966-613-951-4
333.
Довжук І.В. Інженерно-технічна інтелігенція у розвитку важкої промисловості Півдня України (друга половина XIX - початок XX ст.) [Книга] : монографія / І.В. Довжук, І.В. Симоненко ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-11-0013-8
334.
Іноземні мови в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
335.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ : Юрінком Інтер ; ТОВ АСпект-2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
336.
Онисенко С.В. Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Онисенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
337.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Світоч". – Київ : Світоч, 2005-
338.
Арістова І.В. Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг [Книга] : монографія / І.В. Арістова, Д.В. Сулацький ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 128-159 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 31). – ISBN 978-966-458-503-0
339.
Інформаційний вісник з питань освіти [Журнал] : документи з питань освіти. – Миколаїв, 2013-
340.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
341.
Нестеренко О. Інформація в Україні: право на доступ [Книга] / Оксана Нестеренко. – Харків : Акта, 2012. – 306, [2] с. – Покажч.: с. 300-306. – Бібліогр. : с. 250-276 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8917-50-9
342.
Історія в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
343.
Історія в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
344.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
345.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
346.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ
347.
Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу [Книга] : монографія / [І.В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 204, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 14). – ISBN 978-966-458-515-3
348.
Камінський С А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів 1505-1795 [Книга] = Historia Rzeczypospolitej wielu narodow 1505-1795 : громадяни, їхня держава, суспільство, культура / Анджей Сулима Камінський ; [пер. с пол. Я. Стріхи ; за наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : Наш час, 2011. – 262, [2] с. – Покажч. імен: с. 243-262. - Парал. тит. арк. пол. – ISBN 978-966-1530-71-2
349.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
350.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex