Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Звезда [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
327.
Звіт конференції "Майбутнє міграції в Україні", Київ, 12 жовтня 2011 [Брошура] / М-во закордонних справ. – Київ, 2011. – 39 с.
328.
Голубнича Г.П. Звітність підприємства [Книга] : навч. посібник / Г.П. Голубнича, Т.Г. Мельник ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. : табл. – Додатки: с. 507-569. – Бібліогр.: с. 502-506. – ISBN 978-966-439-556-1
329.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
330.
Зелена книга малого бізнесу України - 2012 [Книга] / [Д.В. Ляпін та ін.] ; Ін-т власності і свободи ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Ін-т власності і свободи, 2011. – 123, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-349-521-9
331.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
332.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
333.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
334.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
335.
Моренець В. Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за Українську державність [Книга] / Віктор Моренець ; [за заг. ред. Р. Коваля]. – Київ ; Вінниця : Іст. клуб "Холодний Яр" ; Держ. картогр. ф-ка, 2012. – 252, [4] с. : іл. – Фотодок.: с. 227-252. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр"). – ISBN 978-617-533-070-8
336.
Шірінян А.С. Зміна фізико-хімічних властивостей наноматеріалів у розмірно-залежних фазових перетвореннях першого роду [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шірінян Арам Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
337.
Курилко О.Б. Змішування в"язких рідин в мікрокомірках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Курилко Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
338.
Соловьева В. Знакомство с собой... [Брошура] : практическое руководство / Виктория Соловьева. – Симферополь : ИТ "Ариал". – ISBN 978-617-648-088-4
339.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
340.
Іваницька О.П. Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки у постбіполярний період (1990-і - 2000-і роки) [Книга] : навч. посібник [для студ. іст. спец. вищих пед. закладів освіти] / О.П. Іваницька ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 719, [1] с. – Бібліогр.: с. 710-719. – ISBN 978-966-194-095-5
341.
Зовнішня політика України - 2011. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети [Книга] : щорічник / [В.Я. Маштабей та ін.] ; за ред. Г.М. Перепелиці ; Foreign policy research institute. – Київ : Стилос, 2012. – 382, [6] с. : іл., табл. – Додадки: с. 365-382. - Відом. про авт. на с. 383. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-083-3
342.
Изоляция радиоактивных отходов в недрах Украины (проблемы и возможные решения) [Книга] = Geological disposal of radioactive waste in Ukraine (problems and solutions) / В.М. Шестопалов, Ю.Ф. Руденко, Э.В. Соботович, В. Бревитц, Ю.А. [и др.] Шибецкий; [В.М. Шестопалов и др.] ; отв. ред. В.М. Шестопалов ; ред. группа : В. Бревитц, Ю.А. Шибецкий, Ю.Ф. Руденко и др. ; НАН Украины, Науч.-инженер. центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований. – Киев : Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований при Президиуме НАНУ, 2006. – 398, [2] с. – Парал. тит. л. на англ. яз. - На обороте тит. л. : Двадцатой годовщине Чернобыльской катастрофы посвящается. – ISBN 966-7264-13-0
343.
Грушевский М. Иллюстрированная история Украины [Книга] / Михаил Грушевский ; [сост. И. Брояк]. – Новое доп. изд. – Донецк : БАО, 2003. – 765, [3] с. : ил. – Приложение: древние письмена об Украине-Руси, очерк ее новейшей истории, документы, универсалы, Конституция 1710 г. - Выходные данные оригинала: С.-Петербург: Книгоиздательское т-во "Просвещение", 1913. – ISBN 966-548-571-7
344.
Рожков И.Я. Имидж России. Ресурсы. Опыт. Приоритеты [Книга] / И. Рожков, Кисмерешкин В. – Москва : РИПОЛ классик, 2008. – 366, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-386-01027-0
345.
Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы) [Книга] = Engineering geodynamics of Ukraine and Moldova (landslide geosystems) : в 2-х т. / [Г.И. Рудько и др.] ; под ред.: Г.И. Рудько, В.А. Осиюка. – Киев ; Черновцы : Букрек. – ISBN 978-966-399-435-2(Т.1)
346.
Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы) [Книга] = Engineering geodynamics of Ukraine and Moldova (landslide geosystems) : в 2-х т. / [Г.И. Рудько и др.] ; под ред.: Г.И. Рудько, В.А. Осиюка. – Киев ; Черновцы : Букрек. – ISBN 978-966-399-436-9(Т.2)
347.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
348.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
349.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
350.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,