Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Могильний Л.П. Життєвий шлях, суспільно-політична та наукова діяльність Сергія Єфремова (1876-1939) [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Могильний Леонід Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
302.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
303.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
304.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
305.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
306.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
307.
Журнал физической химии [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
308.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
309.
Скоцень О. З футболом у світ [Книга] : спомини / Олександр Скоцень, Український Пеле, або Батяр Лєньо з Левандівки ; [передм. М. Слабошпицького ; видав. рада : В. Баранов, М. Ватуляк, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 486, [2] с. : фотоіл. – (Серія "Personagrata"). – ISBN 978-617-605-006-3
310.
Мороз О.О. За правду разом станем! [Книга] : вибране / Олександр Мороз. – Київ : Парламент. вид-во, 2012. – 101, [3] с. – ISBN 978-966-611-849-6
311.
Цар І. За що ми любимо Бандеру [Брошура] : з нагоди 100-ліття від дня народження Великого Сина України, (1.01.1909-15.10.1959) / Ігор Цар. – Львів : Папуга, 2009. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 48. – ISBN 966-7292-61-4
312.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
313.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Книга] = Exercises in general physics : учеб. пособ. для студ. вузов / И.Е. Иродов. – Изд. 13-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 416 с. : ил. – Парал. тит. л. на англ. яз. – (Классическая учебная литература по физике / ред. совет: Ж.И. Алферов (предс.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др.). – ISBN 978-5-8114-0319-6
314.
Бейко І.В. Задачі, методи та алгоритми оптимізації [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Бейко, П.М. Зінько, О.Г. Наконечний ; [ред. Н. Земляна] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2012. – 799, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 769-779. – ISBN 978-966-439-564-6
315.
Закон України "Про державну службу" [Брошура] : за станом на 19 вересня 2012 року : [додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"] / Верховна Рада України ; [підг. до друку О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 42, [2] с. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-611-855-7
316.
Закон України "Про організації роботодавців, їх об"єднання, права і гарантії їх діяльності" [Брошура] : за станом на 03 жовтня 2012 року : [додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"] / Верховна Рада України ; [підг. до друку О.О. Коваленко]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 22, [2] с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-858-8
317.
Запобігання радикалізації і тероризму: міжнародний досвід і національний вимір [Книга] : збірник матеріалів "круглого столу" / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [за ред. М.Г. Гуцало]. – Київ : НІСД, 2012. – 102, [2] с. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-966-554-167-7
318.
Довлатов С. Заповедник [Книга] / Сергей Довлатов ; [худ. ред. В. Пожидаев]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 524, [4] с. – Содерж. также: Зона ; Наши ; Филиал ; Из рассказов о минувшем лете. – ISBN 978-5-9985-0154-8
Все истории, рассказанные в книге замечательного прозаика Сергея Довлатова, легко укладываются в вереницу мизансцен за колючей проволокой - видимой, как в "Зоне", или сюжетно подразумеваемой, как в "Заповеднике" или "Филиале". Что касается "Наших", то само название говорит о замкнутости, а литературно восходит к главе "У наших" из "Бесов" Ф.М. Достоевского.
319.
Урчукін В.Г. Запорожці на Тереку [Книга] : [повість] / Віктор Урчукін. – Київ : Персонал, 2008. – 327, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-608-849-2
320.
Мірошниченко Л.Ф. Зарубіжна література [Книга] : підручник для 7 класу [загальноосвіт. навч. закл.] / Л.Ф. Мірошниченко ; [наук. ред. Л.І. Мацько ; відп. за вип. Кальченко Н.В.]. – Київ : Слово, 2011. – 389, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-194-084-9
321.
Франко І.Я. Захар Беркут. Борислав сміється [Книга] / Іван Франко ; [передм. В. Яременка]. – Київ : Персонал, 2010. – 443, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 14). – ISBN 978-617-02-0023-5
322.
Защита прав лиц без гражданства [Брошура] : Конвенция 1954 г., о статусе апатридов. – [Geneva] : [б. в.], 2010. – 16 с. : ил.
323.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
324.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
325.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex