Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
277.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
278.
Економіка від А до Я [Книга] : понятійно-термінол. словник / [О.В. Куроченко та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 366, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-608-813-3
279.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
280.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
281.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
282.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
283.
Яцюк С.М. Економічна інформатика [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.М. Яцюк, А.А. Федонюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 315-318. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-577-2
284.
Даниленко В.А. Економічна стійкість промислових підприємств в умовах ринкової невизначеності [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Даниленко В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Економічний факультет. – Київ, 2012
285.
Петренко І.І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики [Книга] : монографія / І.І. Петренко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 215-237. – ISBN 978-966-439-571-4
286.
Ільченко В.В. Електрофізичні властивості напівпровідникових гетероструктур з шарами квантових точок та квантових ям [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Ільченко Володимир Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
287.
Ільченко В.В. Електрофізичні властивості напівпровідникових гетероструктур з шарами квантових точок та квантових ям [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04. 10 / Ільченко Володимир Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
288.
Юрчевський Є.В. Електрофлюїдний метод і пристрій контролю в"язкості діелектричних рідин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Юрчевський Євген Володимирович ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
289.
Пилипенко О.І. Електрохімічне формування точково-контактного газочутливого елементу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Пилипенко Олексій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2012
290.
Смирнов О.О. Електрохімічний синтез "активного хлору" у виробництві концентрованих розчинів NaCIO [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Смирнов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2012
291.
Яковлєв Р.В. Ентомокомплекс гірчичного агроценозу та заходи регулювання його чисельності в лісостепу України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 16.00.10 / Яковлєв Руслан Валерійович ; Кабмін України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012
292.
Бондар Ю.В. Енциклопедія для видавця та журналіста [Книга] / Ю.В. Бондар, М.Ф. Головатий, М.І. Сенченко ; [редкол.: Г.В. Щокін та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Книжк. палата України. – Київ : Персонал, 2010. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-608-997-0
293.
Барна Н.В. Естетика іміджмейкінгу [Книга] : монографія / Н.В. Барна, С.І. Уланова ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 170, [6] с. – Бібліогр.: с. 148-170. – ISBN 978-966-194-106-8
294.
Грицяк Н.В. Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Грицяк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
295.
Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства [Книга] : навч.-метод. посібник / Н.В. Лисенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 718, [2] с. : табл. – Тезаурус: с. 648-715. – Бібліогр. с. 628-647 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-062-7
296.
Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна [Книга] : [монографія] / В.В. Копійка. – Київ : Юридична думка, 2005. – 445, [2] с. – Бібліогр.: с. 394-445. – ISBN 966-8602-15-3
297.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / ООО "Перехид Вименс Паблишинг". – Киев, 2002-
298.
Шериф Абдэль Азым Женщина в Исламе и в иудео-христианском мире [Брошура] : (мифы и реальность) / Шериф Абдэль Азым. – Кингстон ; Онтарио : [Engineering house press]. – 37, [1] с.
299.
Піцюра-Швець Живу тобою, Україно! [Книга] = I live for you, my Ukraine! / Євгенія Піцюра-Швець ; [ред.-упоряд. П. Гринчишин]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 469, [3] с., [40] с. іл. : фотоіл. – ISBN 978-966-398-084-3
300.
Жили-були...[Електронний ресурс. Відеозапис] : науково-мистецька акція 12 травня 2012 року з 10.00 до 21.00 / КНУТШ, Ін-т філології, к-ра фольклористики ; Центр народознавства "Козак Мамай" ("Мамаєва Слобода") ; Центр Укрю культури та мистецтва ; За сприяння Управл. у справах нац-тей та релігій КМДА. – [Б. м. : б. в.], 2012. – 1 CD. – Назва - з етикетки контейнеру
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex