Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
352.
Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими условиями от Античности до наших дней [Книга] = History of western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the Present Day : [в 3 кн.] / Бертран Рассел ; [науч. ред. В.В. Целищев]. – Изд. 7-е, стер. – Москва : Академический Проект, 2009. – 1003, [5] с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Концепции"). – ISBN 978-5-8291-1147-2
353.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
354.
Іван Мигович - політик, науковець, педагог [Книга] : біобібліографічний покажчик / Закарпатська обл. універсальна наукова б-ка ім. Ф. Потушняка ; [упоряд. Л.О. Ільченко ; відп. за вип. Л.З. Григаш]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 109, [2] с. : табл. – Додатки: с. 77-102. – ISBN 978-966-387-070-0
355.
Іван Панасович Коваленко [Брошура] : біобібліографічний покажчик / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н.П. Шуляр ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : Наукова бібліотека Чернігівського націоанльного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – 16 с.
356.
Плахтій Н.Л. Ідентифікація автомобільних бензинів за параметрами імітансу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Плахтій Назарій Львович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
357.
Ідеологія в сучасному світі [Книга] : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
358.
Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012
359.
Откович Т.М. Іконостас церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Культурологічний контекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Откович Тарас Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
360.
Свергун Н.М. Імунологічні та молекулярно-генетичні фактори прогнозування перебігу лімфоми Ходжкіна [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Свергун Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
361.
Інвестування [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [М.І. Крупка та ін.] ; за ред. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 375, [1] с. : табл. – На тит. арк. : Присвячено 350-річчю Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка та 20-річчю спец. "Фінанси і кредит". – Бібліогр.: с. 362-372. – ISBN 978-966-613-808-1
362.
Симонова М.Г. Індивідуалізація навчання математики учнів гуманітарного профілю засобами елективних курсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Симонова Марія Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012
363.
Трохимчук К.О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської держави в другій половині XV - першій половині XVI століть [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Трохимчук Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
364.
Зінченко В.В. Інституційний вимір глобальних суспільних трансформацій [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
365.
Лесінський В.В. Інтегральні твердотільні комутатори шин живлення виконувальних пристроїв середньої потужності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Лесінський Валентин Вікторович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012
366.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
367.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
368.
Ягоднікова В.В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі [Книга] : навч.-метод. посібник / В.В. Ягоднікова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 69, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0031-0
369.
Гетьман З.О. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів [Книга] = Analisis y traduccion de textos especiales : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 270, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. ісп. мовою. – ISBN 978-966-8407-85-7
370.
Волосюк Ю.В. Інформаційна технологія підвищення ефективності системи дистанційного навчання на основі структурування інформаційного ресурсу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Волосюк Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
371.
Біляєва К.О. Інформаційна технологія підтримки прийнятття рішень при інвестуванні в інноваційні проекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Біляєва Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012
372.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
373.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
374.
Інформаційний простір школи [Книга] / [упоряд. І.М. Рожнятовська ; ред. рада : І. Рожнятовська, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 93, [3] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 77, с. 93. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-420-106-0
375.
Інформаційні системи в економіці [Книга] : навчальний посібник / [Пономаренко В.С. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 175, [1]с. : табл. – Додатки: с. 173-174. – Бібліогр.: с. 168-172. – ISBN 978-966-676-496-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex