Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" [Брошура] : за станом на 04 серпня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-795-6
327.
Закон України "Про правовий режим земель охоронних зон об"єктів магістральних трубопроводів" [Брошура] : за станом на 02 червня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 24 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-787-1
328.
Закони України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" [Брошура] : за станом на 21 липня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-794-9
329.
Закони України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" [Брошура] : за станом на 16 червня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-791-8
330.
Скрипнюк О.В. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні [Книга] : (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) / О.В. Скрипнюк, М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – Київ : Атіка-Н, 2010. – 92 с. – ISBN 978-966-326-401-1
331.
Осадча Н.М. Закономірності міграції гумусових речовин у поверхневих водах України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Осадча Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
332.
Григоренко А.К. Запізнілий цвіт валінурії [Книга] : науково-фантастичний роман / Анатолій Григоренко, Олег Кузьменко ; [післямова О.Г. Мусієнка]. – Київ : КІМ, 2011. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-1547-66-6
333.
Заповедные острова [Книга] : книга о заповедниках, национальных парках и не только.... – Смоленск : Маджента, 2005. – 296 с. : илл. – ISBN 5-98156-037-1
334.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
335.
Кравченко О.О. Захист прав і свобод людини та громадянина Конституційним Судом України: доктринальні, прикладні та компаративні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кравченко О.О. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011
336.
Збірка кращих виступів та доповідей на семінарі з предмету "Проблеми теорії права" студентів 1 курсу ОКР "Магістр" юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Книга] / КНУТШ, Юрид. ф-т ; [ідея та ред.: Н.В. Теремцова]. – Київ : ТОВ "Козарі"
337.
Збірка кращих виступів та доповідей на семінарі з предмету "Теорія права" студентів 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Книга] / КНУТШ, Юрид. ф-т ; [ідея та ред.: Н.В. Теремцова]. – Київ : ТОВ "Козарі"
338.
Збірник задач з електрики, оптики і квантової фізики [Книга] : для студентів біологічного факультету / В.А. Макара, В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 104, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 966-594-877-6
339.
Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування [Книга] / Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права ; [уклад. : Білецька Г.М., Трубін І.О., Раскалей М.А. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 464 с. – ISBN 978-617-566-081-2
340.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
341.
Збірник тестів і комплексних контрольних робіт з математики. 1-2 курси [Книга] : посібник для студентів факультетів початкового навчання педуніверситетів / Музиченко С.В. [та ін.]. – Чернігів : Видавництво ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009. – 200 с. : іл.
342.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
343.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
344.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
345.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
346.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
347.
Холод О.М. ЗМІ та імідж політиків [Книга] : монографія / Холод О.М. ; [за ред. В.В. Різуна] ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Ін-т журналістики Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2004. – 343 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-269. – ISBN 966-594-202-6
348.
Знание - сила [Журнал] : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
349.
Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України [Книга] : (від давніх часів до наших днів) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Д. Чекаленко, С.Г. Федуняк ; за заг. ред. Л.Д. Чекаленко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2010. – 462, [2] с. – Бібліогр.: c. 456-461 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-608-998-7
350.
Константинов В.М. Зоология позвоночных [Книга] : учебник для студ. педагогических высших учебных заведений. обучающихся по спец. "Биология" / В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова. – 5-е изд., стер. – Москва : Академия, 2007. – 464 с. : илл. – Библиогр.: с. 428. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-3768-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex