Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Хилько М.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях [Книга] / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-знання). – ISBN 966-316-101-9
277.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
278.
Гандзюра В.П. Екологія [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Гандзюра ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 356 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 350-354. – ISBN 966-95774-3-X
279.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
280.
Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ, Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації. – Київ
281.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
282.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
283.
Малярець Л.М. Економіко-математичне моделювання [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Малярець Л.М. ; МОНУ ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-310. – ISBN 978-966-676-421-1
284.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
285.
Економічна журналістика: новації західної преси [Книга]. – Вид. 3-тє., оновлене та доп. – Київ : [друк. ТОВ "Софія-А" ЛТД], 2006. – 120 с. – ISBN 966-8684-12-5
286.
Економічна та соціальна географія [Журнал] : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
287.
Економічна та соціальна географія [Журнал] : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
288.
Економічна та соціальна географія [Журнал] : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
289.
Сельченкова С.В. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика [Книга] : науково-методичний посібник / С. Сельченкова, К. Селіверстова ; [голов. ред. М.І. Григорук ; наук. ред. Г.А. Атаманчук] ; Держ. арх. служба України ; Укр. н.-д. ін-т арх. справи та документознавства ; Спілка архівістів України ; Рівненський осередок спілки архівістів України. – Київ ; Рівне : Укрдержкомархів ; УНДІАСІАСД, 2011. – 170 с. – Бібліогр.: с. 147-167. – ISBN 966-8225-43-7
290.
Петренко І.І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2001
291.
Петренко І.І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2001
292.
Сирадоєва О.О. Екстраполяція поезії Євгена Плужника, Івана Дніпровського та Юлана Шпола в експериментальну прозу 20-х років XX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Сирадоєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
293.
Костишин В.С. Електробезпека [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.С. Костишин, П.М. Николин ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 173 с. : іл., табл. + Додатки: с. 164-172. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 978-966-694-146-9
294.
Однодворець Л.В. Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів в умовах фазоутворення [Книга] : монографія / Л.В. Однодворець, С.І. Проценко, А.М. Чорноус ; за заг. ред. І.Ю. Проценка ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 204 с. : іл. – ISBN 978-966-657-364-6
295.
Ярошко О.З. Етичні аспекти міжнародних відносин [Брошура] / Олеся Ярошко. – Київ : [друк, Прінт Квік], 2011. – 15 с. – Бібліогр.: с. 10-14
296.
Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму: історія та сучасність [Книга] : [монографія] / Н.В. Яблоновська ; [ред. Є.Т. Михайлова]. – Сімферополь : Кримське навчально-педагогічне державне вид-во, 2006. – 312 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284-310. – ISBN 966-354-096-6
297.
Башнянин Г.І. Ефективність соціалізації економічних ситем [Книга] : методологічні проблеми метрологічного аналізу : [наукова монографія] / Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с. – Бібліогр.: с. 228-238. – ISBN 978-966-418-130-0
298.
ЄвроАтлантика [Журнал] : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2003-
299.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
300.
Женщины и Холокост [Книга] : мужество и милосердие : учебное пособие / [Программа просвет. деятельности "Холокост и ООН" ; Ин-т визуал. истории и просвещения Фонда Шоа Ун-та Юж. Калифорнии ; Орг. "Яд ва-Шем" ; ред.: К. Манн]. – Нью Йорк : ООН, 2011. – 42 с. : фотогр.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,