Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Жива бібліотека "Ініціативи розмаїття" [Брошура] : посібник для організаторів / [Луа Потт"є]. – Київ : Інжиніринг, 2010. – 40 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2344-07-3
302.
Жизнь национальностей [Журнал] / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 1918-1924
303.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
304.
Таран Л. Жінка і чоловік: долаючи стереотипи [Книга] : статті та інтерв"ю / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2002. – 153, [3] с. – ISBN 966-664-042-2
305.
Ковтун Ю.І. Жінки в житті Гемінгвея [Книга] / Юрій Ковтун. – Харків : Міськдрук, 2011. – 212 с., [46] с. іл. – Бібліогр.: с. 203-207. – ISBN 978-617-619-019-6
306.
Тарасюк Г.Т. Жіночі романи [Книга] : [проза] / Галина Тарасюк ; [художник О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 288 с. – Зміст романи: Гаспид і Маргарита ; Покоївка ; Мій третій і останній шлюб ; Хижачка. – ISBN 966-96601-0-6
307.
Трихліб Т.А. Жуки-скритники (Coleoptera, Latridiidae) Cходу України (фауна, морфологія, біологія, екологія) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Трихліб Т.А. ; НАН України, Ін-т зоолог. ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2011
308.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
309.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
310.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
311.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
312.
Привалова С.Ф. Журнали "Українська хата" (Київ, 1909-1914) та "Нова Україна" (Прага, 1922-1928) як головні репрезентанти ідейного наповнення та особливостей публіцистики Микити Шаповала [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Привалова С.Ф. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
313.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
314.
Журналістика в піарі та піар у журналістиці [Книга] : [посібник] : Авторитет журналіста: харизма, досвід, знання. Критерії визначення ефективності обраної теми. Як викликати натхнення? Прийоми вибору образів. Вимоги до знань і вмінь піарника. Як піаряться відомі політики світу? Кого звеличує Майстер? / [упоряд. : В.Ф. Іванов, О.С. Дудко]. – Київ : Грамота, 2010. – 288 с. : іл. + Додатки: с. 182-286. – Бібліогр.: с. 135-142. – ISBN 978-966-349-271-1
315.
Шандра І.О. З"їзди гірничопромисловців Півдня Росії: створення та діяльність (1874-1918 рр.) [Книга] : монографія / І.О. Шандра ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 300 с. + Додатки: с. 222-266. – Бібліогр.: с. 187-221. – ISBN 978-966-617-270-2
316.
Лузур Я.В. Забезпечення прав і свобод громадян в сфері публічного управління [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Лузур Я.В.; Лазур Я.В. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011
317.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
318.
Загальна цитологія та гістологія [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Дзержинський М.Е. [та ін.] ; [за ред. М.Е. Дзержинського ; упоряд.: Н.В. Скрипник] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-403-8
319.
Кочерган М.П. Загальне мовознавство [Книга] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2010. – 463, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Покажч.: с. 443-463. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-266-2
Основні питання курсу "Загальне мовознавство" з урахуванням сучасного стану науки про мову.Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,функціонуванню і розвитку мови,а також на різні методи і прийоми лінгв.аналізу
320.
Бурдейна Н.О. Задачі з рухомими межами для гіперболічних систем квазілінійних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.02 / Бурдейна Н.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
321.
Гаврилів В.М. Зажура [Брошура] / Віра Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2011. – 16 с. – ISBN 978-966-8460-88-3
322.
Закон України "Про безоплатну правову допомогу" [Брошура] : за станом на 18 серпня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 24 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-797-0
323.
Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" [Брошура] : за станом на 15 вересня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 36 с. – (Закони України : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-800-7
324.
Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" [Брошура] : за станом на 07 липня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 34 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-793-2
325.
Закон України "Про карантин рослин" [Брошура] : за станом на 01 вересня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 38 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-799-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex