Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
327.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
328.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
329.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
330.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
331.
Журнал физической химии [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
332.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
333.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ [Журнал] : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
334.
Безущак О.О. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (векторні простори) [Книга] : навч. посібник для студ. ун-тів, які навч. за напрямом підготовки "Математика" / О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-439-306
335.
Загальна теорія держави і права [Книга] : підручник для студентів юрид. спец. ВНЗ / М.В. Цвік [та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки країни, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 584 с. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0
Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
336.
Зеленько А.С. Загальне мовознавство [Книга] : навч. посібник / А.С. Зеленько. – Київ : Знання, 2010. – 380 с. – ISBN 978-966-346-540-1
337.
Дрозд-Корольова Задачі з математичної логіки [Книга] : навчальний посібник / О.Ю. Дрозд-Корольова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 95 с. – ISBN 978-966-439-343-7
338.
Козирєв А.В. Закономірності утворення фаз і діаграма стану системи B-Mg-MgO при тиску 2 ГПа [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Козирєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
339.
Полярус О.М. Закономірності формування структури та властивостей жаростійких покриттів на основі інтерметаліду NiAl під впливом магнітного поля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Полярус О.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.В. Францевича. – Київ, 2010
340.
Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов"язаним із сексуальним насильством [Книга] / О.М. Джужа ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 214-239. – ISBN 978-966-326-335-9
341.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
342.
Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
343.
Манн Т. Зачарована гора [Книга] = Der Zauberberg : роман / Томас Манн ; з нім. пер. Роман Осадчук ; [редкол.: Д. Затонський та ін.]. – Київ : Юніверс. – (Лауреати Нобелівської премії : 1929). – ISBN 978-966-8118-65-4
344.
Збірник задач з векторного та тензорного числення [Книга] : навчальний посібник для студ. фізичних факультетів ун-тів / М.Ф. Ледней [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 129 с. – ISBN 978-966-439-320-8
345.
Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки [Журнал]. – Львів : ЛДІНТУ
  Вип. 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
346.
Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки [Журнал] : наукове видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-012-7
  Вип. 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
347.
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства [Журнал]. – Київ : Рада, 2003-
348.
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства [Журнал]. – Київ : Рада, 2003-
349.
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства [Журнал]. – Київ : Рада, 2003-
350.
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства [Журнал]. – Київ : Рада, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex