Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ ; НАДУ, 1999-
277.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
278.
Коваль Ю.Н. Деформационные и релаксационные явления при превращениях мартенситного типа [Книга] / Ю.Н. Коваль, В.А. Лободюк ; НАНУ, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Наукова думка, 2010. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0929-1
279.
Богданова Т.Г. Джон Хей та американо-англійські відносини в Китаї (1897-1900) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Богданова Т.Г. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010
280.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
281.
Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі [Книга] = Diskurs und Verantwortung: Das Problem des Ubergangs zur postkonventionellen Moral : посібник з філософських дисциплін / Карл-Отто Апель ; пер. з німецької В.М. Купліна. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 430 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека. Видавнича серія Української школи політичних студій / ред. кол. : О.В. Білий та ін.). – ISBN 978-966-378-118-1

282.
Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки [Книга] = The Ukrainian Media Discourse: Identities, Ideologies, Power Relations / Володимир Кулик ; [ред. А. Мокроусов] ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т Критики ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. Кураса НАНУ. – Київ : Критика, 2010. – 656 с. – Бібліогр. : с. 603-624. – ISBN 978-966-8978-39-5
283.
Самойленко А.М. Диференціальні рівняння [Книга] : підручник для студентів університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Київський університет, 2010. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 517-519. – ISBN 978-966-439-234-8
284.
Хусаінов Д.Я. Диференціальні рівняння [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.Я. Хусаінов, І.В. Мусатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. – ISBN 978-966-439-321-5
285.
Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология [Книга] : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / О.А. Кондрашихина ; М-во образования и науки Украины, Севастоп. город. гуманит. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 230, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-364-774-6
286.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
287.
Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] : наукове видання / Донецьке відділення НТШ. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2001-. – ISSN 1728-9572
288.
Король І.І. Дослідження існування і побудова роз"язків крайових задач [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Король І.І. ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2010
289.
Камських О.В. Дослідження та розробка технології зменшення негативного впливу навколишнього середовища на експлуатаційні властивості лабрадоритів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.09 / Камських О.В. ; МОНУ ; Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського. – Київ, 2010
290.
Дружба: ее формы, испытания и дары [Книга] : Успенские чтения : [материалы ежегодной междунар. конференции] / [сост. К. Сигов ; отв. за выпуск Ю. Вестель]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 454 с. – ISBN 978-966-378-088-7

291.
Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01 / Нелін О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
292.
Сич О.Є. Еволюція структури та властивостей композиційних матеріалів на основі фосфатів кальцію, отриманих рідкофазним спіканням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Сич О.Є. ; Нац. академія наук України ; Ін-т проблем матеріалознавтва ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010
293.
Христофорова О.В. Евристичний потенціал дослідницьких програм в соціології [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Христофорова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
294.
Европа - минуле і майбутнє. Візії та ревізії [Книга] = Europa - przeszlosc i przyszlosc. Wizje i rewizje : матеріяли міжнародної конференції пам"яті Єжи Гедройця, Київ, 24-26 листопада 2006 року / [упоряд. : О. Гнатюк, А. Мокроусов ; переднє слово : О. Гнатюк і Г. Грабович]. – Київ : Критика, 2009. – 248 с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 978-966-8978-30-2
295.
Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
296.
Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
297.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
298.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
299.
Екологія. Право. Людина [Журнал]. – Львів, 1995-
300.
Економіка підприємства [Книга] : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-364-993-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex