Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
352.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
353.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
354.
Шеремет А.П. Земельне право України [Книга] : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 614-621. – ISBN 978-966-364-816-3
355.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
356.
Горбаненко С.А. Землеробство давніх слов"ян [Книга] : (кінець I тис. до н.е. - I тис. н.е.) / С.А. Горбаненко, Г.О. Пашкевич ; НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред. Д.Н. Козак]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 313, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-303. – ISBN 978-966-360-142-7
357.
Карчевський М.В. Злочини у сфері використання комп"ютерної техніки [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Карчевський ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 168 с. – Бібліогр.: с. 148-153. – ISBN 978-966-326-353-3
Досліджуються ознаки складів злочинів, передбачених розділом ХVІ КК України, висвітлюються питання відмежування комп"ютерних злочинів від суміжниих, пропонуються для обговорення можливі зміни до чинного кримінального законодавства
358.
Кафка Ф. Зниклий безвісти. [Америка] = Der Verschollene [Amerika] : [роман] / Франц Кафка ; з нім. переклав Ю. Прохасько. – Київ : Критика, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-8978-34-0
359.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Книга] : кредитно-модульний курс : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Козак Ю.Г. та ін.] ; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, К.І. Ржепішевського. – 3-є вид. переробл. та допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 288 с. : Бібліогр.: с. 280-283. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-611-01-0084-7
360.
Известия высших учебных заведений. Правоведение [Журнал] : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 1957-. – ISSN 0131-8039
361.
Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) [Журнал] : научный журнал. – Иркутск, 2002-. – ISSN 1993-3541
362.
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка [Журнал]. – Москва : Наука
  Т. 69, № 6. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
363.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
364.
Исторический архив [Журнал] : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва : Российская политическая энциклопедия, 1992-. – ISSN 0869-6322
365.
Єкельчик С. Імперія пам"яті [Книга] = Stalin"s Empire of Memory : російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / Сергій Єкельчик ; [авториз. пер. з англ. М. Климчук, Х. Чушак] ; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін-т критики. – Київ : Критика, 2008. – 303 с. – Бібліогр. : с. 269-289. – (Критичні студії). – ISBN 966-8978-08-0
366.
Рудик М.П. Імуномодулюючі ефекти лектину Bacillus subtilis B-7025 при пухлинному рості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.09 / Рудик М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
367.
Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
368.
Супрун Т.С. Інтегральні моделі компараторної ідентифікації та їх застосування для розпізнавання зорової інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Супрун Т.С. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
369.
Дебре Р. Інтелектуальна влада у Франції [Книга] = Le pouvoir intellectuel en France : [пер. с фр.] / Режіс Дебре ; [пер. з фр. : В. Артюх ; наук. ред. А. Рєпа ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Центр європейських гуманітарних досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-378-087-0
370.
Курдиш І.К. Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми [Книга] / І.К. Курдиш ; [відп. ред. В.С. Підгорський] ; НАНУ, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. – Київ : Наукова думка, 2010. – 255 с. – Бібліогр. : С. 198-255. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0909-7
371.
Круш П.В. Інфляція [Книга] : суть, форми та ії оцінка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / П.В. Круш, О.В. Клименко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 288с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-245. – ISBN 978-611-01-0025-0
372.
Єфімов Г.М. Інформаційна технологія для моделювання та розпізнавання мімічних проявів емоцій на обличчі людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Єфімов Г.М. ; Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2010
373.
Васильєва Т.О. Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Васильєва Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
374.
Історичні джерела та їх використання [Журнал]. – Київ : Наукова думка
375.
Мироненко О.М. Історія вчень про державу і право [Книга] : навч. посібник / О.М. Мироненко, В.П. Горбатенко. – Київ : Академія, 2010. – 454, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2;
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex