Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Ярошенко В.О. Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізотерних аналогів [Автореферат] : автореф. ... канд. хім наук : 02.00.03 / Ярошенко В. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
327.
[Димотицизм і суспільне питання [Книга]. – Афіни : Ерміс, 1976. – [90], 350 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
328.
Веселкина Р.В. Динамика почвенных процессов в почвах Ленкоранского района Азербайджанской ССР. [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Веселкина Р.В.; Рост. гос. ун-т. – Баку, 1961
329.
Буриан А.Д. Дипломатическое и консульское право [Книга] / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 432 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-770-1
330.
Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павла 2 [Книга] : монографія / В.А. Козлов. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-621-411-2
331.
Чекаленко Л.Д. Дипломатія: Україна в системі міжнародних відносин [Книга] : словник-довідник : навчальний посібник / Л.Д. Чекаленко ; Межрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-608-731-0
332.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
333.
Нестеровський В.А. Діагностика самоцвітів [Книга] : навчальний посібник з курсу "Гемологія та виробне каміння України" / В.А. Нестеровський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 65 с.
334.
Бератис Я. [Діаспора. Буревій [Книга] : романи / Яніс Бератис. – Афіни : Ерміс, 1980. – 11, 229 с. – Видання новогрецькою мовою
335.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
336.
Харис П. [Дні гніву [Книга] : (грудень 1944) : роман / Петрос Харис. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1992. – 406 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 214]). – ISBN 960-05-0408-3
337.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
338.
Боднарчук І. До рідних причалів [Книга] = To native lands : репортажі з обстеження шкіл у Канаді / Іван Боднарчук. – Торонто ; Вінніпег : Комісія шкільництва при Онтарійській Раді КУК, 1979. – 256 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
339.
Довідник нотаріуса [Журнал] : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
340.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
341.
Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського [Книга] = Perfidious deal with Moscow against hetman Pavlo Skoropadsky : (Володимир Винниченко та Микиа Шаповал ао допомогу до Москви - до Леніна) / Петро Солуха. – [ Б.м. ] : Накладом автора, 1973. – 378, [ 4 ] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
342.
Пастернак Б. Доктор Живаго [Книга] : роман / Борис Пастернак. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 544с. – (Русский сериал). – ISBN 5-224-05473-7
343.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
344.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
345.
Марчук В.В. Допплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система система для оцінки турбулентності в опадах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Марчук В. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
346.
Верига В. Дорогами Другої світової війни [Книга] = Along the roads of the World war 2 : легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" / Верига В. – 3-є вид. доп. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998. – 346 с. – Авт. на тит. арк. не зазначений .- На звороті парал. тит. арк. : З Матеріялів до історії Дивізії "Галичина" - 1-ої Української Дивізії УНА .- На тит. арк.: Канадське наукове товариство імені Шевченка . Publication. 1979. Ч.21. – (Publication / Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; ч. 21)
347.
Сотиріу Д. [Доручення [Книга] / Дидо Сотиріу. – 32-е вид. – Афіни : Кедрос, 1995. – 384 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0005-9
348.
Костенко Н.В. Досвід контент-аналізу [Книга] : моделі та практики / Наталія Костенко, Валерій Іванов ; Академія української преси. – Київ : Центр вільної преси, 2003. – 200 с. – ISBN 966-7181-68-5
349.
Максимов Е.В. Древности скифского времени Киевского Поднепровья [Книга] / Е.В. Максимов, Е.А. Горяйнов ; НАНУ, Ин-т арахеологии. – Полтава, 2008. – 126 с. – ISBN 978-966-02-4942-4
350.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики [Журнал] / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex