Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
277.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
278.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
279.
Кірюхін Д.І. Вступ до філософії релігії Гегеля [Книга] : філософія як спекулятивна теологія : монографія / Д.І. Кірюхін ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Парапан, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-8210-79-2
280.
Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
281.
Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
282.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
283.
Газовые месторождения СССР [Книга] : Справочник. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 1968с.
284.
Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Браницька Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
285.
Масс В. Где-то в Москве [Книга] / В. Масс, М. Червинский. – МоскваЛ., 1945. – 76с.
286.
Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Бажан О. М.; КНУТШ. – Київ, 2010
287.
Лушников А.М. Гендерное равенство в семье и труде: заметки туристов [Книга] : монография / А.М. Лушников А.М., Лушникова М.В., Н.Н. Тарусина. – Москва : Проспект, 2006. – 288с. – ISBN 5-482-01206-9
288.
География химической промышленности [Книга]. – Москва : Мысль, 1967. – 188с.
289.
Колотуха О.В. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні [Книга] / Колотуха Олександр Васильович ; МОНУ ; Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. – Київ : Український держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, 2008. – 278 с. – ISBN 978-966-7406-51-6
290.
Губарев В.К. Географія України [Книга] : довідник школяра і студента / [ Губарев В.К. ; пер. з рос. Губаревої Б.М. ]. – Донецьк : БАО, 2007. – 416 с. – Автора зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-338-184-8
291.
Трипольская М.И. Геологическое строение зоны сочленения Донецкого кряжа и Приазовского кристаллического массива [Автореферат] : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Трипольская М.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1961
292.
Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР [Книга]. – Киев : Киевский университет
293.
Геология россыпей юга Западной Сибири [Книга]. – Москва : Наука, 1969. – 192с.
294.
Геологічні пам"ятки України [Книга] = Geological landmarks of Ukraine : у чотирьох томах / В.П. Безвинний, О.Б. Бобров, В.П. Брянський, В.А. Ващенко, С.О. [ та ін. ] Волненко; В.П. Безвинний, С.В. Білецький, О.Б. Бобров, В.П. Брянський та ін.; Державна геологічна служба України ; [ за ред. В.І. Калініна, Д.С. Гурського ; пер. Б.І. Малюк ]. – Київ : Державна геологічна служба. – ISBN 978-966-7896-43-0
295.
Тищенко А.П. Геолого-геофізична модель нафтогазових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (на прикладі площі Шмідта) [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тищенко А. П.; КНУТШ. – Київ, 2009
296.
Кошелев П.Я. Геоморфологическое строение и неогенчетвертичная история Тургайского прогиба [Автореферат] : Автореф... канд. геогр.наук: / Кошелев П.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961
297.
Шищенко П.Г. Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона [Книга] : монографія / П.Г. Шищенко, Г.О. Сорокіна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : Державний заклад "Луганський нацыональний ун-т ім. Тараса Шевченка", 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-617-177-4
298.
Кульская О.А. Геохимия и аналитическая химия редкоземельных элементов [Книга] / О.А. Кульская, Г.Д. Елисеева, Г.Я. Горный. – Киев : Наукова думка
299.
Иванов В.В. Геохимия рения [Книга] / В.В. Иванов, Е.М. Поплавко, В.Н. Горохова. – Москва : Наука, 1969. – 160 с.
300.
Тарасов А.В. Гетероароматичні B-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тарасов А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex