Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-, N-, S- вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Москвіна В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
302.
Горячева Н.В. Гидрохимия малых рек республики Молдова [Книга] : монография / Н.В. Горячева, Г.Г. Дука ; Молдавский гоударственный ун-т, Факультет химии и химической технологии, Каф-ра индустриальной и эколлгической химии. – Кишинэу : Издательско-полиграфический. центр Молдавского гос. университета, 2004. – 288 с. – ISBN 9975-70-471-9
303.
Гідроекологічний стан басейну річки Рось [Книга] / Хільчевський В.К. [ та ін. ] ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 116 с. – ISBN 978-966-521-507-3
304.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
305.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
306.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
307.
Глобальный город: теория и реальность [Книга]. – Москва : Аванглион, 2007. – 243 с. – ISBN 5-91506-003-5
308.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
309.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
310.
Дімарас К.Т. [Грецький романтизм [Книга] / К.Т. Дімарас; К.Ф. Димарас. – Афіни : Ерміс, 1994. – [14], 650 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецькі студії ; № 7]). – ISBN 960-320-016-6
311.
Вінцукевич К.В. Громадські організації у політичному процесі сучасної України [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Вінцукевич К. В.; КНУТШ. – Київ, 2010
312.
Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель [Книга] : ист. роман : трилогия 1 / Константиэ Гамсахурдиа ; [послесл.: акад. С. Джанашиа ; пер. с груз. Элисбара Ананишвили. – Москва : Советский писатель, 1945. – 359 с.
313.
Чайка Р.М. Давньоруське городище Листвин і його околиці у 10-11 ст. [Книга] / Роман Чайка ; НАНУ, Ін-т археології ; Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" ; ЛНУ ім. І. Франка ; Археологічний музей. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 214 с. – ISBN 978-966-397-110-7
314.
Винник Ю.М. Дальневосточные проблемыв в американо-индийских отношениях /1950-1953 гг./. [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Винник Ю.М.; Моск. гос. ин-т международ. отношений. – М., 1961
315.
Дальний Поиск [Книга] : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 4-6. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 384 с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-073-6. – ISSN 0869-2726
316.
Балух В.С. Два века истории хозяйственного правосудия Украины [Книга] / В.С. Балух ; [ науч. ред.: П.П. Музыченко, А.А. Сурилов ]. – Одесса : Астропринт, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-190-056-0
317.
Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.фіз-мат. наук : 01.01.02 / Питьовка О. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008
318.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2010
319.
Мельник А.Ф. Державне управління [Книга] : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський., А.Ю.Васіна ; за ред. А. Мельник. – Київ : Знання, 2009. – 582 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-676-7
Посібник зорієнтован на освітньо-професійній програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністью "Адміністративний менеджмент" Для студентів та слухачів магістратури
320.
Севастьянова І.В. Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни (1735-1739рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. істор. наук :07.00.02 / Севастьянова І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
321.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
322.
Платон Диалоги [Книга] = Plato / Платон ; пер с древнегреч. – Москва ; Харьков : АСТ ; Фолио, 2001. – 384с. – (Философия. Мастера). – ISBN 5-17-005977-9
323.
Логуш М.О. Дивізія "Галичина" [Книга] = Galicia division : бої під Бродами липень 1944 : розділ з книги Galicia Divizion / Михайло О. Логуш ; ред. Р. Колісник ; пер. з англ. І. Федика, Р . Колісника. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. вояків 1-ої Укр. Дивізії УНА, 1998. – 144 с., [ 1 склад. арк. карта ]
324.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
325.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex