Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
127.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
128.
Винар Л. Андрій Войнаровський [Книга] = Andriy Voynarovsky : історичний нарис / Любомир Винар ; вступ. ст. О. Оглоблина. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1962. – 127, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. та нім. мовами
129.
Антибольшевицький Бльок Народів [Книга] : збірка документів і статтей 1956-1966 рр. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 12)
130.
Антибольшевицький Бльок Народів [Книга] : збірка документів і статтей 1967-1970 рр. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 13)
131.
Антибольшевицький Бльок Народів [Книга] : збірка документів і статтей 1971-1975 рр. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 14)
132.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
133.
Мамонтова Т.В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Мамонтова Т. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
134.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
135.
Шестак А.М. Архетипи в поезії Т. Шевченка [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук.: 10.01.01 / Шестак А.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
136.
Никитский Ю.И. Арчевники Наукатского лесничества (Бассейны рек Кирги-Ата и Чиле-Сай) [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Никитский Ю. И.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1960
137.
Марчук У.Б. Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Марчук У.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
138.
Трейвас Л.Ю. Атлас-определитель. Болезни и вредители декоративных садовых растений [Книга] / Л.Ю. Трейвас. – Москва : Фитон+, 2007. – 192 с. – ISBN 978-5-93457-154-3
139.
Аудит [Книга] : навч. посіб. / Л.М. Янчева, З.О. Макеєва, А.О. Баранова, І.В. Янчева, А.І.Кашперська. – Київ : Знання, 2009. – 335 с. – Шифр дубл. 65 Ауди (Доп. карт. по каб.). – ISBN 978-966-346-618-7
Розглянуто теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарського контролю в країнах ринкової економіки
140.
Аудит [Книга] : підручник / Давидов Г.М. [ та ін. ] ; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 495 с. – ISBN 978-966-346-773-3
141.
Островський Я.П. Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Островський Я. П.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
142.
Дроздівський О.П. Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Дроздівський О.П.; Київ. нац. ун-т буд.-ва і архітектури. – Київ, 2009
143.
Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський ; за ред. М.П. Стрельбицького ; Національна академія Служби безпеки України ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Кондор, 2007. – 602 с. – ISBN 966-351-120-6
144.
Супрович М.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : [ практикум ] / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2007. – 166 с. – ISBN 978-966-351-076-7
145.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
146.
Безпека суспільства у регіоні Румунія - Україна - республіка Молдова: тристоронній підхід [Книга] / Програма Схід-Схід: "Партнерство без кордонів", Проект підтримано Фундацією "Відкрите суспільство" (Румунія), Міжнародним фондом "Відродження" (Україна), Фундацією Сорос-Молдова ; [ в пр. брали участь Н. Беліцер, Ю. Кіфу, О. Нантой та ін. ]. – Бухарест ; Кишенев ; Київ, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-8875-39-7
147.
Беларусь - Молдова: 15 лет дипломатических отношений [Книга] : международная научно-практическая конференция (Кишинев, 16 ноября 2006 г.). – Кишинев : [ б. и. ], 2007. – 304 с. – ISBN 978-9975-70-504-2
148.
Берегиня [Журнал] : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
149.
Достоевский Ф.М. Бесы [Книга] / Ф.М. Достоевский. – Москва : АСТ, 2008. – 603с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-048666-3
150.
Достоевский Ф.М. Бесы [Книга] : роман / Федор Достоевский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 704 с. – ISBN 978-5-91181-751-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex