Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Когут О.П. Властивості нелінійних параметризованих операторів та їх застосування в варіаційних еліптичних задачах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Когут О.П.; Навч.-наук. комплекс "Ін-т приклад. системн. аналізу" Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т"; Мін-во освіти і науки України; НАН України. – Київ, 2009
252.
"Власть и общество в истории: геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце 20 - начале 21 вв." [Книга] : материалы для участников : (11-18 июня 2008 г.) / Ин-т истории, гос-ва и права АН Молдовы ; Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников стран СНГ ; Междун. Ассоциация Институтов истории стран СНГ. – Кишинев : Ин-т истории, государства и права АНМ, 2008. – 192 с. – ISBN 978-9975-70-702-2
253.
Ембірикос А. [Внутрішні обрії (1934-1937) [Книга] / Андреас Ембірикос. – 4-е вид. – Афіни : Агра, 1980. – 121 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-160-7
254.
Военно-исторический архив [Журнал] : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
255.
Военно-исторический журнал [Журнал] / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
256.
Вокруг света [Журнал] : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 1861-
257.
Гайвас Я. Воля ціни не має [Книга] / Ярослав Гайвас. – Торонто : Срібна сурма, 1971. – 312 с.
258.
Вооруженный конфликт в Южной Осетии и его последствия [Книга] / Арбатов А.Г. [ и др. ] ; Ин-т стратегических оценок и анализа ; Ассоциация военных политогов ; Рос. эконом. академия им. Г.В. Плеханова. – Москва : Красная звезда, 2009. – 160 с. – ISBN 978-5-88727-076-0
259.
Вопросы географии [Журнал]. – Москва : Мысль, 1946-
260.
Вопросы истории [Журнал] : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 1945-. – ISSN 0042-8779
261.
Вопросы культурологии [Журнал] : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2004-. – ISSN 2073-9702
262.
Вопросы культурологии [Журнал] : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2004-. – ISSN 2073-9702
263.
Вопросы культурологии [Журнал] : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2004-. – ISSN 2073-9702
264.
Герус А.П. Вопросы методики преподавания алгебры в 8-10 классах школ рабочей молодежи. [Автореферат] : Автореф... Канд.пед.наук: / Герус А.П.; М-во просвещения РСФСР. – Казань, 1961
265.
Вопросы психологии [Журнал] : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 1955-. – ISSN 0042-8841
266.
Вопросы статистики [Журнал] : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 1919-. – ISSN 0320-8168
267.
Вопросы филологии [Журнал] : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 1999-. – ISSN 1562-1391
268.
Вопросы филологии [Журнал] : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 1999-. – ISSN 1562-1391
269.
Вопросы философии [Журнал] : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва : Наука, 1947-. – ISSN 0042-8744
270.
Вопросы языкознания [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1952-. – ISSN 0373-658Х
271.
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность [Журнал] / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
272.
Олексін М.І. Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Олексін М. І.; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009
273.
Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Нямещук Г. В.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009
274.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал; практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
275.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex