Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Кочанова П.В. Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та при банкрутстві підприємства [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кочанова Поліна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
302.
Прудников В.А. Зміст трудового договору в сучасних умовах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прудников Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
303.
Горлач Л. Знак розбитого ярма [Книга] : вірші, поеми / Леонід Горлач ; [передм. М. Слабошпицький]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 168, [6] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-006-3
304.
Шевців М.В. Зоопсихологія з основами етології [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / М.В. Шевців, М.М. Філоненко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 240, [1] с : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 978-611-01-0392-3
305.
Исаченко А.Г. Избранные труды [Книга] : (к 90-летию со дня рождения) / А.Г. Исаченко ; [предисл. В.М. Разумовского]. – Санкт-Петербург : ВВМ, 2012. – 486, [1] с. : портр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-9651-0638-7
306.
Известия высших учебных заведений. Правоведение [Журнал] : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 1957-. – ISSN 0131-8039
307.
Известия высших учебных заведений. Правоведение [Журнал] : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 1957-. – ISSN 0131-8039
308.
Индия: перспективы [Журнал]. – Hью-Дели. – ISSN 0970-5074
309.
Индия: перспективы [Журнал]. – Hью-Дели. – ISSN 0970-5074
310.
Иностранная литература [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
311.
Иностранная литература [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
312.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
313.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
314.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
315.
Информационное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Республиканский НИИ интеллект. собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва : ИГ "Юрист", 2004-
316.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming / Дональд Э. Кнут. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – (Новинка ) ( Новые разделы классического труда). – ISBN 978-5-8459-1163-6
317.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming / Дональд Э. Кнут ; под общ. ред. Ю.В. Козаченко. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – (Классический труд. Исправленное и дополненное издание). – ISBN 978-5-8459-0080-7
318.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming : [учеб. пособие] / Дональд Э. Кнут ; под общ. ред. Ю.В. Козаченко. – 3-е изд., [испр. и доп.]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – (Классический труд). – ISBN 978-5-8459-0081-4
319.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming / Дональд Э. Кнут ; под. общ. ред. Ю.В. Козаченко. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – (Классический труд. Исправленное и дополненное издание). – ISBN 978-5-8459-0082-1
320.
Кнут Д.Э. Искусство программирования [Книга] = The art of computer programming / Дональд Э. Кнут. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс. – (Новинка ) ( Новые разделы классического труда). – ISBN 978-5-8459-1158-2
321.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
322.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
323.
Еко У. Ім"я рози [Книга] : роман : нова авт. редакція 2012 р. / Умберто Еко ; [переклад і глосарій М. Прокопович ; худож.-оформ. О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 765, [3] с. : іл. – Пер. вид. : Il nome della rosa / Umberto Eco. Milano, 1980. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Карта світу. Італія). – ISBN 978-966-03-6385-4
324.
Семченко О.А. Іміджева політика України [Книга] : монографія / О.А. Семченко. – Київ : Академія, 2014. – 269, [3] с. : табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 225-269. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-446-8
325.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,