Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Журнал физической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
277.
Слабошпицький М.Ф. З голосу нашої Кліо [Книга] / Михайло Слабошпицький ; [вид. рада: В. Баранов та ін. ; худож.-оформ. К. Сулима]. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 222, [2] с. : іл. – (На скрижалях української історії). – ISBN 978-617-605-018-6
278.
Скрипник О.В. За золотом Нестора Махна [Книга] / Олександр Скрипник ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 302, [4] с. : іл.,табл. – ISBN 978-966-2151-88-6
279.
Загальна екологія та неоекологія [Книга] : навч. посіб. для перепідгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 164, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 153-162. – Бібліогр.: с. 163-164. – ISBN 978-966-2393-41-5
280.
Топузов О.М. Загальна методика навчання географії [Книга] : підручник / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – Київ : Картографія, 2012. – 511, [1] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 471-483. – Бібліогр.: с. 484-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-670-129-3
281.
Загальна психологія [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2013. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-222-928-8
282.
Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / Володимир Ковтуненко. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2009. – 364, [1] с., [1] арк. потр. : портр., іл., табл. – Покажч.: с. 356-364. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-78-5
283.
Луць Л.А. Загальна теорія держави та права [Книга] : навч.-метод. посіб. (за кредит.-модульною системою) / Л.А. Луць. – Київ : Атіка, 2007. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-326-265-9
284.
Закон и жизнь [Журнал] : междунар. науч.-практ. правовой журнал / М-во юстиции Респ. Молдова [и др.]. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
285.
Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах чорнобильської зони відчуження за результатами досліджень 1986-2004 рр. [Книга] / [О.Л. Шевченко та ін. ; голов. ред. Сташук В.А. ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації, НАН України [та ін.]. – Київ : Олді-плюс, 2011. – 415, [1] с., [1] арк. карт. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2393-36-1
286.
Кремінь Д. Замурована музика [Книга] : лірика, симфонії, поеми / Дмитро Кремінь ; [передм.: В. Базилевський ; іл.: А. Антонюк ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 359, [1] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-002-5
У новій книзі відомого поета, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка, зібрано кращі лірико-філософські твори та вірші про кохання в їх емоційній глибині та стильовому розмаїтті. Вперше в одному форматі зібрано поетичні симфонії Дмитра Креміня, які виділяються своєю оригінальністю навіть на тлі сьогочасного формотворчого багатства вітчизняної та світової поезії.
287.
Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей [Книга] : підручник / Т.Б. Качак, Л.М. Круль. – Київ : Академвидав, 2014. – 415, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-078-3
288.
Бабіч Л.М. Застава як вид запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабіч Лідія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014
289.
Пагутяк Г. Зачаровані музиканти [Книга] : роман-феєрія / Галина Пагутяк ; [худож. оформ. О. Івахненко ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 220, [4] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-2151-57-2
290.
Збірник задач з прикладної статистики [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Лебєдєв Є.О. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 116 с. : іл.
291.
Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
292.
Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" [Книга] : (1-5 верес. 2008 р.) / Рада Нац. безпеки України, Ін-т проблем нац. безпеки ; НАН України [та ін.]. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – 343, [1] с. : іл., табл. – (Посвідчення Укр ІНТЕІ №200 від 7 квітня 2008 р.), Автономна республіка Крим. Селище Рибаче, спорт.-оздоровча база "ІКАР" Національного аерокосмічного ун-ту ім. М.Є. Жуковського (ХАІ). - Ст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-187-005-4
293.
Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету [Журнал] = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Алчевск, 1999-. – ISSN 2077-1738
294.
Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету [Журнал] = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Алчевськ, 1999-. – ISSN 2077-1738
295.
Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
296.
Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки [Журнал] : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2014. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
297.
Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
298.
Звіт про результати досліджень грунту та води в зоні впливу складів з непридатними пестицидами в басейнах рік Сан та Західний Буг [Книга] : проект "Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан та Західний Буг" / Олег Ягоцький [та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2009. – 191, [1] с., [8] арк. фот. : табл.
299.
Моренець В. Земля, полита кров"ю [Книга] / Віктор Моренець ; [за заг. ред. Р. Коваля ; передм. В. Жежера ]. – Київ : Історичний клуб "Холодний Яр" ; Український пріоритет, 2013. – 366, [2] с. : портр., фот. – Покажч.: с. 355-358. – Бібліогр.: с. 359-365. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр"). – ISBN 978-966-2669-28-8
300.
Лиша Р. Зірнула зірниця [Книга] : вибране і недруковане / Раїса Лиша ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 334, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-2151-42-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex