Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Балюк І.А. Господарське процесуальне право [Книга] : навчальний посібник / І.А. Балюк ; ОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 224 с. – ISBN 966-574-997-8
302.
Господарський кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі зминами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Атіка, 2009. – 189 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
303.
Цветаева М. Господин мой - Время [Книга] / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2000. – 510 с. – ISBN 5-264-00219-3
304.
Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики 10 - первой половины 13 века [Книга] / А.А. Медынцева ; Российская акад. наук, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 2000. – 291с. – ISBN 5-02-010141-9
305.
Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного [Книга] : монографія / НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; [ відп. ред. Є.І. Андрос ]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 352с. – ISBN 978-966-00-0952-6
306.
Вінцукевич К.В. Громадські організації у політичному процесі сучасної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 27.00.04 / Вінцукевич К.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
307.
Далівський університет 1920-2010 [Книга] : Східноукраїнський національний уніерситет імені Володимира Даля. – Луганськ : Логос Україна, 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-1581-12-7
308.
Лавриненко И.С. День возвращается всегда! [Книга] : сборник стихотворений / Инесса Лавриненко. – Харьков : Точка, 2007. – 333 с. – ISBN 966-8669-09-6
309.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
310.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2010
311.
Держава та регіони. Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2010. – мова резюме укр. та англ.
312.
Держава та регіони. Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
313.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
314.
Шамрай В.В. Державно-правові погляди Миколи Міхновського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Шамрай В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
315.
Джерело Сер. 1. Природничі науки [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
316.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
317.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
318.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
319.
Чугунов В.В. Диагностика в психотерапии и психотерапевтический диагноз [Книга] : [ учебное пособие ] / В.В. Чугунов. – Харьков : Наука, 2010. – 304с. – (Психо[терапевт]ическая библиотека). – ISBN 966-526-104-5
320.
Диагностика условий распространения УКВ в тропосфере [Книга] : монография / НАНУ, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова ; под ред. Г.И. Хлопова. – Киев : Наукова думка, 2010. – 264 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0954-2
321.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
322.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
323.
Опалєв М.Л. Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Опалєв М.Л. ; М-во освіти і науки України; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2010
324.
Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння для інформатиків [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Інформатика" / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко, І.І. Харченко ; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-439-175-4
325.
Диференціальні рівняння з частинними похідними [Брошура] : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 21 с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,