Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Головатюк Ю.В. Встановлення фізико-механічних характеристик для оцінювання деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 після тривалої експлуатації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Головатюк Ю.В. ; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009
277.
Встречи на Дунае. Горизонты сотрудничества в мире русского языка [Книга] : традиционная весенняя встреча болгарской национальной сети базовых школ с изучением русского языка / [ сост.: C. Почеканска, К.В. Воронцов, В.С. Лесневский ; ред.: О.Н. Каленкова и др.]. – Видин : [ ЗИП ], 2008. – 271, [ 1 ] с. – ISBN 978-954-9369-11-3
278.
Вступ до динамічного HTML [Брошура] : навчально-метод. посібник із дисц. "Практикум на EOM" / КНУТШ ; [ упоряд. А.П. Креневич, Г.В. Парусымов, І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 86 с.
279.
Лебєдєв Є.О. Вступ до теорії імовірностей [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 151 с. – ISBN 978-966-439-284-3
280.
Іванчов М.І. Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних [Книга] : текст лекцій / М.І. Іванчов; М.І. Іванов ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 178 с. – ISBN 966-7596-36-2
281.
Вчені Росії про Закарпаття [Книга] : із карпатознавчої спадщини / МОН України ; Ужгородський нац. ун-т, Каф-ра нової і новітньої історії та історіографії ; [ упоряд. О.С. Мазурка, І.О. Мандрика ]. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-2921-56-4
282.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
283.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
284.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
285.
Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду Другої світової війни ( жовтень 1941 - вересень 1943 рр. ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Гедз В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
286.
Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
287.
Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури [Книга] / Олеся Стасюк ; Міжнар. благодійний фонд "Україна 3000". – Київ : Стилос, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8518-93-5
288.
Плахотнік О.В. Геоекологічна освіта: проблеми та перспективи розвитку [Книга] : монографія / Ольга Плахотнік ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 303 с. – ISBN 978-966-439-174-7
289.
Камаєва С.О. Геометричні моделі та методи конструктивного відновлення фізичних полів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Камаєва С.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
290.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
291.
Гилер Маркович Лившиц [Книга] : к 100-летию со дня рождения / [ ред. кол.: В.А. Федосик (отв. ред.), А.А. Прохоров, С.Н. Ходин ]. – Минск : БГУ, 2009. – 192 с. : ил. – (Память и слава = Memoria et gloria). – ISBN 978-985-518-161-4
292.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
293.
Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір [Книга] : монографія / Любіцева О.О. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 160с. – ISBN 978-966-439-261-1
294.
Пахомов С.Ю. Глобальна конкуренція [Книга] : нові явища, тенденції та чинники розвитку : монографія / С.Ю. Пахомов ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-483-143-4
295.
Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія [Книга] : монографія / В.І. Чужиков ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-483-123-6
296.
Логинов В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата: причины и следствия [Книга] / В.Ф. Логинов. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 496с. – ISBN 978-985-470-802-7
297.
Жук О.К. Головна будівля Львівської політехніки [Книга] / Олександр Жук ; МОН України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-е вид., зі змінами і доп. – Київ : Львівська політехніка, 2008. – 76 с. – ISBN 978-966-553-806-6
298.
Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Семенюченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
299.
Полякова Л.Ю. Гомології моноїдів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Полякова Л.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
300.
Щербина В.С. Господарське право [Книга] : підручник / В.С. Щербина ; МОН України. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 640с. – ISBN 978-966-667-348-3
Висвітлено основні правові інститути загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання окремих сфер господарського життя на основі чинного господарського та господарського процесуального законода
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex