Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Скляр В.М. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці 20 - початку 21 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 - українознавство / Скляр В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
352.
Екологічна енциклопедія [Книга] : у 3-х томах / [ гол. ред. : А.В. Толстоухов ]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-54-1
353.
Екологічне право України [Книга] : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Анісімова Г.В. [ та ін. ] ; за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги ; МОН України ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-458-108-7
354.
Екологічний менеджмент [Книга] : навчальний посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Г.В. Крусір, С.В. Стеценко, І.В. Давиденко, Л.В. Сухіна, Н.І. Хумарова; Семенов В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк ; МОНУ ; Одеський держ. економічний ун-т. – Київ : Знання, 2006. – 366 с. – (Вища освіта 21століття). – ISBN 966-346-188-8
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
355.
Лук"янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком [Книга] : монографія / В.О. Лук"янихін. – Суми : Університетська книга, 2002. – 314 с. – ISBN 966-680-063-2
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
356.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
357.
Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Книга] : навчальний посібник / В.С. Джигирей. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422с. – ISBN 966-620-251-4
358.
Екологія. Право. Людина [Журнал]. – Львів, 1995-
359.
Аведян Л.Й. Економіка [Книга] : навчальний посібник / Аведян Л.Й. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-676-340-5
360.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
361.
Економіка підприємства [Книга] : підручник / Покропивний С.Ф. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Ф. Покропивного ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад. "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид 3-те, без змін. – Київ, 2008. – 323 с. – ISBN 966-574-776-2
362.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
363.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
364.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
365.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
366.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
367.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
368.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
369.
Вергун В.А. Економічна дипломатія [Книга] : навч. посібник / В.А. Вергун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 303 с. – ISBN 978-966-439-288-1
370.
Мезенцева Н.І. Економічна і соціальна географія України [Книга] : навчально-методичний посібник / КНУТШ ; Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-439-271-3
371.
Лазарович М.В. Економічна історія [Книга] : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – Київ : Знання, 2008. – 431с. – ISBN 978-966-346-506-7 (м"ягка обкл)
372.
Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Бойчун С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
373.
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ [Книга] : збірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції : м. Вінниця, 12-18 квітня 2010 року / Вінницький нац. тех. ун-т; Вінницький обл. інститут післядиплом. освіти пед. працівників. – Вінниця : Кондор, 2010. – 330 с. – До 50-річчя створення ВНТУ
374.
Гордієнко О.В. Електрофільне та нуклеофільне заміщення в ароматичному ядрі [Книга] : навчальний посібник для студ. хім. фак. / О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов, Ю.М. Воловенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 109с. – ISBN 978-966-439-251-5
375.
Скальська М.Л. Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Скальська М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,