Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи [Книга] : матеріали методологічного семінару 19 листопада 2008 року, м. Київ / АПН України, Ін-т педагогіки ; [ ред. кол.: Кремень В.Г., Модзігон В.М., Луговий В.І. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-644-152-5
327.
Чугунов В.В. Діагностика в психотерапії и психотерапевтичний діагноз [Книга] : учебное пособие / В.В. Чугунов. – Харків : Наука, 2010. – 304 с. – (Психо[терапевт][и][ї]чна библиотека). – ISBN 966-526-110-Х
328.
Гавриш М.М. Ділова німецька мова на зразках сучасних ЗМІ [Книга] : навчальний посібник / М.М. Гавриш, А.В. Капуш ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-483-127-4
329.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
330.
Вернадский В.И. Дневники 1935-1941 [Книга] : в 2 кн. / В.И. Вернадский ; отв. ред. В.П. Волков. – Москва : Наука. – (Библиотека трудов академика В.И. Вернадского / Сер. осн. в 1990 акад. А.Л. Яншиным). – ISBN 5-02-033832-Х
331.
Іваненко В. Дніпропетровщина і "великий перелом" на селі кінця 1920 - початку 30-х років [Книга] : монографія / Валентин Іваненко, Наталя Романець. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2009. – 256 с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 978-966-348-199-9
332.
Мулярчук І.Ф. Доброслав"я. Основи державного вчення, духовної влади України [Книга] / Мулярчук І.Ф. – Фастів : Поліфаст, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-7758-93-6
333.
Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів [Книга] : понад 11000 ідіом та виразів / А.Д. Шерік, В.Я Савічук., В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 173 с. – ISBN 966-518-326-5
334.
Довідник нотаріуса [Журнал] : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
335.
Губарев В.К. Довідник школяра і студента [Книга] : всесвітня історія / Губарев В.К. – Донецьк : БАО, 2007. – 496 с. – ISBN 978-966-548-915-3
336.
Київець О.В. Договірне право України [Книга] : навч. посіб. / О.В. Київець ; [редкол.: В.Ф. Опришко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 456 с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-380. – ISBN 978-966-483-068-0
337.
Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева [Книга] = Jewish documeentary sources in Kiev archives : путеводитель. – Киев : Дух і Літера, 2006. – 752 с. – ISBN 966-378-033-9
338.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
339.
Колесніченко У.О. Домінантні мотиви у християнських дитячих журналах сучасної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Колесніченко У.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
340.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
341.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
342.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
343.
Дослідження зсувних процесів геофізичними методами [Книга] / Кузьменко Е.Д. [ та ін. ] ; за ред. Е.Д. Кузьменка ; МОН України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ Б.в. ], 2009. – 294 с. – ISBN 978-966-694-097-4
344.
Барабан Л.І. Драма і театр в Україні першої половини 20 ст. Невідомі матеріали [Книга] / Л.І. Барабан ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Біла Церква : Дельфін, 2009. – 143 с. – ISBN 978-966-02-5325-4
345.
Древнерусская литература. Восприятие Запада в 11 - 14 вв. [Книга]. – Москва : Наследие, 1996. – 256 с. – (Россия и Запад : Горизоонты взаимопознания ( По литературным и фольклорным источникам 11 - 19 вв. ) / редкол. серии : Л.Д. Громова, А.С. Демин и др.). – ISBN 5-201-13256-1
346.
Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы 14-15 вв. [Книга]. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 440 с. – ISBN 5-86007-074-8
347.
Гаврилів О.С. Дружба без порога [Брошура] / Орест Гаврилів. – Львів : Видавництво Тараса Сокори, 2009. – 48 с.
348.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
349.
Степаненко М.І. Духовний посил Олеся Гончара [Книга] : (за матеріалами "Щоденників" письменника) / Микола Степаненко. – Полтава : [ Б.в. ], 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-8798-27-6
350.
Кантор А.М. Духовный мир русского горожанина. Вторая половина 17 века. Очерки [Книга] / А.М. Кантор. – Москва : РГГУ, 1999. – 120 с. – ISBN 5-7281-0223-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex