Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Броницька Н.А. Глобальна розмірність напівдосконалих кілець [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Броницька Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
252.
Господарське законодавство України [Книга] : збірник нормативних актів : зі змінами і доповненнями станом на 25 грудня 2008 року / [уклад.: В.С.Мілаш]. – Харків : Право, 2009. – 716, [2] с. – ISBN 978-966-458-104-9
Зі змінами та доповненнями станом на 25 грудня 2008 року
253.
Панченко М.І. Господарські товариства та інші юридичні особи [Книга] / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2010. – 54, [2] с. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 4-2004 ; Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-835-8
254.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
255.
Санд Ж. Графиня Рудольштадт [Книга] : роман / Жорж Санд ; пер. с фр. Р. Лившиц. – Москва : Пресса, 1992. – 544 с. – ISBN 5-253-00354-1
256.
Колодізєв М О. Гроші і кредит [Книга] : підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. Колесніченко. – Київ : Знання, 2010. – 613, [3] с. : іл. – Харківському національному економічному університету 80 років. – Бібліогр.: с. 581-586. – ISBN 978-966-346-788-7
257.
Чейз Д. Дело о наезде [Книга] / Д. Чейз ; [Пер. с англ. М. Заюта]. – Киев : [Альтернатива], 1991. – 240 с. – В кн. также : Долгая воскресная ночь / Ч. Вильямс. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-7030-0374-1
258.
Траjкоски Б. Деловни финансии со финансиски менаджмент [Книга] / Бранко Траjкоски. – Битола ; Прилеп : Ун-т "Св. Климент Охридски", Економски факултет, 1997. – XVI, 556, [1] с. – Библиогр.: с. 553-555. – ISBN 9989-695-05-9
259.
Дерево життя [Книга]. – Київ : Фенікс. – 224 с. – ISBN 978-966-2082-12-8
260.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
261.
Держава та регіони. Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
262.
Держава та регіони. Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
263.
Дорошко М.С. Держави пострадянського простору у світовій політиці [Книга] / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова. – Київ : Знання, 2010. – 66, [2] с. – Бібліогр.: с. 65. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 4-2010 ; Серія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-843-3
264.
Колісніченко Н.М. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні [Книга] : навчальний посібник / Колісніченко Н.М. ; за ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 248 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-84-9
265.
Бодров В.Г. Державне регулювання економіки та економічна політика [Книга] : підручник / В.Г. Бодров, О.М. Сафронова, Н.І. Балдич ; за ред. В.Г. Бодрова. – Київ : Академвидав, 2010. – 516, [4] с. – Бібліогр.: с. 508-516. – ISBN 978-966-8226-89-2
266.
Нагорна І.В. Державне управління в країнах-членах ЄС [Книга] : модуль 9 : навчальний посібник / І.В. Нагорна ; за заг.ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 192 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-83-10
267.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
268.
Іванова І.М. Державний фінансовий контроль [Книга] : парадигми розвитку : монографія / Ірина Іванова. – Київ : Академвидав, 2010. – 165, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 151-165. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-92-2
269.
Детектив Великобритании [Книга] : [сборник] : пер. с англ. – Москва : Ренессанс СП "ИВО-СиД". – ISBN 5-8396-0103-9
270.
Чейз Д.Х. Детективный роман [Книга] / Джеймс Хэдли Чейз. – [Калуга] : Селко-С. – ISBN 5-87249-003-8
271.
Джерела конституційного права України [Книга] / Ю.С. Шемшученко [та ін.] ; НАНУ, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького ; [відп. ред. : Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 712 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0939-9
272.
Біла К.В. Динаміка лексико-семантичних процесів у словниковому складі французької мови доби Відродження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.02.05. / Біла К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
273.
Грабовська Дипольні радіаційні силові функції гамма-розпаду та фотопоглинання [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.16 / Грабовська (Куліч) Є.В. ; НАН України ; Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2010
274.
Спірінцев Д.В. Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцев Д.В. ; М-во аграр. політики України ; Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – Мелітополь, 2010
275.
Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex