Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Електрика та магнетизм [Книга] : лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / КНУТШ ; [Лисов В.І., Федоров В.Є., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Турков О.В.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці лабораторних робіт. – ISBN 978-966-439-331-4
302.
Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера [Книга]. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с. – ISBN 966-95785-0-7
303.
Енциклопедія освіти [Книга] / Акад. пед. наук України ; ; голов. ред. В.Г.Кремень ; [підгот.: Авшенюк Н.М. та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036, [2] с. – На корінці зазнач.: А-Я. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-667-281-3
304.
Скибицька Н.В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) [Книга] / Н.В. Скибицька. – Київ : Логос, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-171-258-3
305.
Гурчинов М. Епохата на модернизмот во македонската литература и уметност [Книга] = Epoch of modernism in Macedonian literature and art : научно-истражувачки проект / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-94-4
306.
Мовчан В.С. Естетика [Книга] : навчальний посібник / В.С. Мовчан. – Київ : Знання, 2011. – 527, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-346-690-3
307.
Лукашенко А.І. Есхатологічні очікування та їх вплив на суспільно-трансформаційні процеси в Європі XV - XVII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Лукашенко А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
308.
Генкін О.М. Еталонні джерела оптичного випромінювання на основі явища електричного пробою у P-N- структурах на карбіді кремнію [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Генкін О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
309.
Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
310.
Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
311.
Кальян С. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX - початок XX ст.) [Книга] / Сергій Кальян ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. дослід. ім. І.Ф. Кураса. – Полтава : Довкілля-К, 2009. – 336 с. – ISBN 966-8791-18-5
312.
ЄвроАтлантика [Журнал] : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2003-
313.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні / Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ, 2000-. – ISSN 1725-0811
314.
Стрельцов В.Ю. Європейська економічна інтеграція [Книга] : модуль 6 : навчальний посібник / В.Ю. Стрельцов ; за ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 148 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-069-8
315.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
316.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
317.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
318.
З трудів і днів Максима Рильського [Книга] : [вірші, поеми, переклади, спогади, документи] / [упоряд.: С.А. Гальченко, В.Л. Колесник, М.Г. Рильський, Ю.І. Шаповал]. – Київ : А.С.К., 2009. – 656 с. – В кн. також.: Поезія. Переклади/ М. Рильский ; До 150-річчя з дня народження. – ISBN 978-966-2251-11-1
319.
Габер В. За македонската дипломатиjа [Книга] / Виктор Габер. – Скопje : Магор, 2002. – 302, [1] с. – (Eдициjа: Балкански студии). – ISBN 9989-851-55-7
320.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
321.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
322.
Згурская М.П. Загадки истории [Книга] : дворцовые перевороты / М.П. Згурская. – Харьков : Фолио, 2009. – 378, [3] с. – Содерж.: 37 лет заговоров; Заговор против Павла I; Свержение Педро I Жестокого; Переворот Ричарда III; Пороховой заговор; "Буддийский переворот". – (Загадки истории). – ISBN 978-966-03-4697-0
37 лет заговоров; Заговор против Павла І; Свержение Педро І Жестокого; Переворот Ричарда ІІІ; Пороховой заговор; "Буддийский переворот"
323.
Загальна теорія держави і права [Книга] : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / [Цвік М.В. та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 584с. – Авт зазнач. на c. 583. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0
Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
324.
Кирилич В.М. Задачі з вільними межами для гіперболічних систем квазілінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кирилич В.М. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010
325.
Бодельсен А. Задумай число [Книга] : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – 272 с. – В кн. также: Мейсон рискует/Э. Гарднер; Берлинский меморандум/А. Холл. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex