Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Англо-американский детектив [Книга] : [романы] : пер. с англ. – Киев : Свенас, 1992. – 496 с. – Содерж.: Дело об отравленных шоколадках/Э.Б. Кокс. Таинственный мистер Кин / А. Кристи. За занавесом. Охотники за долларом / Э.Д. Биггерс. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
127.
Голон А. Анжелика [Книга] = Angeljqoe : роман / Голон А., Голон С. ; пер. с фр. К. Северовой. – Киев : Триада ; Сенс, 1991. – 496с. – ISBN 5-7707-1385-2
128.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
129.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
130.
Митевски В. Античка епика [Книга] : Хелада и Рим / Витомир Митевски. – Скопje : Матица македонска, 2001. – 383, [9] с. – ISBN 9989-48-394-9
131.
Антологиjа на современата албанска поезиjа [Книга]. – Скопje : Jугореклам, 2001. – 336 с. – (Pro litera). – ISBN 9989-52-027-5
132.
Білик С.М. Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Григорія Богослова [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Білик С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
133.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
134.
Босик З.О. Архетипові мотиви весільної обрядовості середньої Наддніпрянщини: їх специфіка та еволюція [Автореферат] : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Босик З.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
135.
Бойко О.Г. Архітектура мурованих синагог Правобережної України 16 - 20 ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Бойко О.Г. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
136.
Афанасій Федорович Луньов [Книга] : статті, спогади, документи, матеріали / Асоц. випускників, виклад. і друзів Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; [упоряд. О.Г. Павлова]. – Харків : Тимченко, 2009. – 234, [30] с. – Бібліогр.: іл. – ISBN 978-966-8661-39-6
137.
Франко Ю.А. "Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря" [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Франко Ю.А. ; Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 2010
138.
Васюренко О.В. Банківський нагляд [Книга] : підручник / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – Київ : Знання, 2011. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-502 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-855-6
139.
Коцовська Р.Р. Банківські операції [Книга] : навчальний посібник / Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.Н. Хміль ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 390, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 384-390 та на початку тем. – ISBN 978-966-484-014-6
140.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини [Книга] : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 7-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 334, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-670-5
141.
Библиография [Журнал] : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
142.
Библиотека и закон [Журнал] : юридический словарь - справочник. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7976
143.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
144.
Бионеорганическая химия защиты растений [Книга] / Б.А. Бовыкин, В.Г. Карцев, А.М. Омельченко, А.П. Ранский, К.Б. Яцимирский; Бовыкин Б.А., Карцев В.Г., Омельченко А.М., Ранский А.П., Яцимирский К.Б. – [Днепропетровск] : [Б.и.], 1991. – 284 с. : ил. – Библиогр.: с. 267-284
145.
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги [Журнал] / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
146.
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги [Журнал] / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
147.
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги [Журнал] / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
148.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Журнал] : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
149.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
150.
Савчук О.М. Білок-білкові взаємодії в механізмах регуляції гемостазу за патологічних станів [Дисертація] : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.04 / Савчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,