Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Кови С.Р. Восьмой навык [Книга] = The 8th habit : от эффективности к величию : пер. с англ. / Стивен Р. Кови. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 406, [4] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – (Библиотека MTI). – ISBN 5-9614-0384-X
227.
Маринина А. Воющие псы одиночества [Книга] : [роман] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2004. – 448 с. – ISBN 5-699-08044-9
228.
Прибитько І.Ю. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуаторну функцію шлунка у собак [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Прибитько І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
229.
Линчак О.В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки та кишечнику щурів у нормі та за умов хімічно-індукованого канцерогенезу товстої кишки [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Линчак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
230.
Коробов А.И. Все о Великобритании [Книга] / А. Коробов, Ю. Иванова ; предисл. Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2008. – 537, [6] с. : ил., табл., портр. – Содерж.: Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Полезные мелочи и советы.- Авт. на обл. не указан. – Библиогр.: с. 538. – (Страны мира). – ISBN 978-966-03-4336-8
231.
Все о России [Книга] / Д. Табачник, В. Духопельников, О. Таглина, Ю. Белочкина ; [под ред. Д. В. Табачника ; предисл. С. В. Лаврова]. – Харьков : Фолио, 2009. – 556, [1] с. : ил., табл., портр. – В содерж.: Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Советы путешественнику.- Авт. на обл. не указаны. – Библиогр.: с. 552-554. – (Страны мира). – ISBN 978-966-03-4515-7
232.
Фельтина А.Н. Все об Испании [Книга] / А.Фельтина; предисл. Ю.Макарова. – Харьков : Фолио, 2008. – 537, [7] с. : ил., табл., портр. – Содерж.: Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Полезные мелочи и советы.- Авт. на обл. не указан. – (Страны мира). – ISBN 978-966-03-4334-4
233.
Высшая школа 21 века [Журнал] : альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2003-
234.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
235.
Науменко Н.В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX - початку XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01., 10.01.06 / Науменко Н.В.; Науиенко Н.В. ; МОНУ ; КНТШ. – Київ, 2010
236.
Нестерчук І.К. Геоекологічний аналіз регіону (на прикладі території Житомирської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11. / Нестерчук І.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010
237.
Геоекономічні сценарії розвитку і Україна [Книга] : монографія / [М.З. Згуровський, Ю.М. Пахомов, А.С. Філіпенко та ін. ; наук. ред. А.С. Філіпенко ]. – Київ : Академія, 2010. – 323, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-322-5
238.
Якуцени С.П. Геологические условия накопления углеводородного сырья с токсическими свойствами компонентов [Автореферат] : автореф. ... д-ра геолого-минералог. наук : 25.00.36 / Якуцени С.П. ; Российский гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. – Москва, 2010
239.
Лясковська С.Є. Геометричне моделювання багатопараметричних систем способом Епюра n - простору [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Лясковська С.Є. ; М-во аграр. політики України ; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2010
240.
Строкань О.В. Геометричне моделювання процесу розподілення негативних аероіонів у закритому просторі [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Строкань О.В. ; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2010
241.
Геомеханічний моніторинг підземних геотехнічних систем [Книга] / Анциферов А.В. [та ін.] ; НАНУ ; Мін-во вугільної пром. України ; МОНУ. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 253 с. – ISBN 978-617-579-087-8
242.
Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
243.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
244.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
245.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
246.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
247.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
248.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
249.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
250.
Главред [Журнал] : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2006-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex