Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Кадурін О.К. Біофізичні властивості компактної кісткової тканини [Книга] / О.К. Кадурін, О.Є. Вирва, Ф.С. Леонтьєва ; за ред. М.О. Коржа. – Харків : Прапор, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-8690-63-1
152.
Блеквелова енциклопедиjа на политичката мисла [Книга]. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 548 c. – На обкл.: Давид Милер. – ISBN 9989-613-25-7
153.
Старицкий М. Богдан Хмельницкий [Книга] : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
154.
Старицкий М. Богдан Хмельницкий [Книга] : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
155.
Старицкий М. Богдан Хмельницкий [Книга] : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
156.
Бислими М. Борбите на Скендер-Бег со османлиите, со посебен осврт на Македониjа [Книга] = The struggles of Scanderbeg with Ottomans, with special wiew in Macedonia / Музафер Бислими ; Ин-т за нац. историjа. – Ckopje : Ин-т за нац. историjа, 2001. – 230, [14] c. – ISBN 9989-624-61-5
157.
Британските воени мисии во Македониjа [Книга] = The British military missions in Macedonia : документи 1942 - 1945. – Скопje : Државен арх. на Реп. Македониjа, Матица Македонска, 2000. – 502, [1] с. – На другому тит. арк. та корінці: Велика Британиjа и Македониjа: документи 1941-1945. На обкл. назва: Британски воени мисии во Македониjа 1942-1945. – ISBN 9989-622-22-1
158.
Бухгалтерський облік у споживчій кооперації [Книга] : навчальний посібник : у 2 ч. / [Озеран В.О. та ін.] ; Укоопспілка ; Львів. комерц. акад. ; за ред. В.О. Озерана, П.О. Куцика, А.М. Волошина. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2008. – 660, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-1537-26-1
159.
Труш О.О. Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС [Книга] : модуль 7 : навчальний посібник / О.О. руш, Н.В. Мирна, В.Ю. Стрельцов ; за ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 168 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-067-4
160.
Бюлетень Національного банку України [Журнал] : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
161.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції : (8-10 квітня 2010 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-644-2 (Т. 1)
162.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : VII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (2-5 квітня 2009 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-312-2
163.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : VII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (2-5 квітня 2009 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-573-5
164.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції : (8-10 квітня 2010 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-665-7 (Т. 2)
165.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : VIII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (8-10 квітня 2010 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-692-3 (Т. 3
166.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : VII міжнародна науково-практична конференція : матеріали конференції : (2-5 квітня 2009 року) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. асоц. валеологів ; [ за ред. М.С. Гончаренко]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-574-2
167.
Науменкова С.В. Валюта і валютна політика [Книга] / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – Київ : Знання, 2010. – 82, [2] с. : табл. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 2/3 - 2010 ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-836-5
168.
Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз. мат. наук : 01.01.05. / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
169.
Капшій О.В. Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень [Книга] / О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : Сполом, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-665-554-0
170.
Вестник древней истории [Журнал] = Journal of ancient history / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва : Наука, 1937-. – ISSN 0321-0391
171.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение [Журнал] : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки. – Москва
  № 4. – 2010
172.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация [Журнал]. – Москва
  № 4. – 2010. – мова резюме англ., рос.
173.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование [Журнал]. – Москва
  № 4. – 2010
174.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21. Управление (государство и общество) [Журнал]. – Москва
  № 4. – 2010
175.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 5. – 2010. – резюме англ.,рос.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex