Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Палій А.А. Диференціальна психологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А. Палій. – Київ : Академвидав, 2010. – 429, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-429. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-87-8
277.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
278.
Семененко А.І. Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985-1991 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Семененко А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
279.
Дніпро [Журнал] : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
280.
Договірне право України [Книга] : особлива частина : навчальний посібник / [Кузнєцова Н.С. та ін.] ; за ред. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1199, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-341-4
281.
Фрейхат Ахмад Дослідження методів маршрутизації з конверсією довжини хвилі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. / Ахмад Мохаммад Мустафа Фрейхат ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
282.
Демська-Будзуляк Драма свободи в модернізмі [Книга] : пророчі голоси Лесі Українки : монографія / Леся Демська-Будзуляк. – Київ : Академвидав, 2009. – 181, [2] с. – Бібліогр.: с. 174-181. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-86-1
283.
Дриновський збірник [Книга] = Дриновски сборник / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-323-7
284.
Друга світова війна в історичній пам"яті України [Книга] : за матеріалами Українського ін-ту національної пам"яті / Український ін-тут національної пам"яті ; [відп. ред.: Ігор Юхновський]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 247 с. – ISBN 978-966-2213-37-9
285.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
286.
Херберт Ф. Дюна [Книга] = Dune : фантастический роман / Фрэнк Херберт ; пер. с англ. – Москва : МОМ, 1992. – 608 с. – (Имперская серия). – ISBN 5-85374-190-Х
287.
Криворучко С.К. Еволюція особистості у творчості Андре Жіда [Книга] / С.К. Криворучко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-623-622-0
288.
Европско право за човековите права [Книга]. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 596 с. – На обкл.: M. Jанис, Р. Кеj, А. Бредли. – ISBN 9989-613-23-0
289.
Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
290.
Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Топоровський Д.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
291.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
292.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004-
293.
Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини GERANIACEAE JUSS. флори України [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
294.
Економиjата на Македониjа во транзициjа [Книга] = Macedonian economy in transition : (проблеми, дилеми, цели) / Н. Кльусев, Т. Фити, М. Петковски, Т. Славески, В. Филиповски; Никола Кльусев, Таки Фити, Михаил Петковски, Траjко Славески, Владимир Филиповски ; Макед. акад. на науките и уметностите ; раковод. на проeктот и ред.: Никола Кльусев. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2002. – 340 с. – Библиогр.: c. 327-333. – ISBN 9989-101-05-1
295.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
296.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
297.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
298.
Назаров І.В. Економічна історія [Книга] : навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей / І.В. Назаров ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с.179-182. – ISBN 978-966-439-327-7
299.
Експертизи у судовій практиці [Книга] : науково-практичний посібник / [Арсенюк Т. М. та ін.] ; за заг. ред. Гончаренка В.Г. ; Київ. НДІ суд. експертиз, Акад. адвокатури України. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 394-395. – Бібліогр.: с. 389-393 та у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-667-371-1
Наводиться коментований текст закону України "Про судову експертизу", аналізуються основні види експертиз. Для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, буде корисним практикуючим юристам
300.
Електрика та магнетизм [Книга] : лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / КНУТШ ; [Лисов В.І., Федоров В.Є., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Турков О.В.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці лабораторних робіт. – ISBN 978-966-439-331-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,