Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Всесвітня історія очима українських істориків [Книга] : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 266, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
202.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ : Антросвіт
203.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
204.
Курий Г.Н. Г.И. Петровский [Книга] : практика строительства социалистического государства в Украине (1919-1938 годы) / Г.Н. Курий. – Киев : Знання, 2012. – 406, [2] с. – Библиогр.: с. 341-399 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-346-943-0
205.
Генеза, географія та екологія грунтів [Книга] = Genesis, geography and ecology of soils : збірник наук. пр. міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного грунтознавства" (м. Львів, 19-21 верес. 2013 року) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. від-ня Укр. т-ва грунтознавців і агрохіміків ; [відп. ред.: С.П. Позняк, А.А. Кирильчук ; редкол.: Позняк С.П. (голова) та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка
206.
Лизанчук В.В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації [Книга] : хроніка : навч.-метод. посібник / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 256, [2] с. – ISBN 978-966-613-615-5
Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шановний читачу! Вчімося, працюймо, щоби розквітала українська Україна і кожна людина була в ній щасливою. З повагою, Василь Лизанчук, 20 січня 2009 р.
207.
Руднєва М.Г. Географія виноробних кластерів світу [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руднєва Марина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
208.
Геодезія, картографія і аерофотознімання [Журнал] : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1964-. – ISSN 0130-1039
209.
Геодезія, картографія і аерофотознімання [Журнал] : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1964-. – ISSN 0130-1039
210.
Павленко Л.А. Геоінформаційні системи [Книга] : навч. посібник / Павленко Л.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 258, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-253. – ISBN 976-966-676-562-1
211.
Толкач О.М. Геометризація родовищ пірофілітової сировини на основі комплексного врахування якісних показників покладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Толкач Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
212.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
213.
Гидродинамика, теплообмен и эффекты дробления во вращательно-пульсирующих потоках [Книга] / Басок Б.И. [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики при содействии фонда фундамент. исслед. Украины. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2012. – 296, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце розд. – ISBN 978-966-02-6716-9
214.
Тур А.В. Гидродинамические вихревые структуры [Книга] / А.В. Тур, В.В. Яновский ; Нац. акад. наук України, НТК "Ин-т монокристаллов" НАН Украины. – Харьков : НТК "Ин-т монокристаллов" НАНУ, 2012. – 292, [2] с. : ил. – 95-летию НАН Украины посвящается. - Предм. указ.: с. 291-292. – Библиогр.: с. 277-289. – ISBN 978-966-02-6637-0
215.
Гришко А.О. Гібридні методи машинного навчання в системах інтелектуальної обробки даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Гришко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
216.
Винарчук О.О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Винарчук Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
217.
Гілея [Журнал] : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
218.
Гілея [Журнал] : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
219.
Гілея [Журнал] : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
220.
Аулова Л. Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ [Книга] = The 1932-1933 famine-genocide in Ukraine in the documents of the sectoral state archives of the security service of Ukraine : анотований довідник / Людмила Аулова, Василь Даниленко [(відп. упоряд.)], Валентин Лавренюк ; [відп. ред. Василь Марочко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського та ін.]. – Львів : Добрий друк, 2010. – 468, [2] с. – Другий тит. арк. англ. - На тит. арк. упорядники зазнач. як автори. - Імен. покажч.: с. 421-449. - Геогр. покажч.: с. 450-468. – Бібліогр.: с. 419-420. – ISBN 978-966-1594-17-2
221.
Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр. [Книга] : [документи, аналіз, коментарі] / Міжнар. благодійний Фонд "Україна 3000" ; Держ. архів Луган. обл. ; Упр. СБУ в Луганcькій області ; [авт.-упоряд.: Старовойтов М.М., Михайличенко В.В. ; під заг. ред. М. Старовойтова]. – Київ : Стилос, 2008. – 286, [1] с., [8] арк. фотоіл. : табл., іл. – На обкл. та на корінці авт.-упоряд. зазнач. як авт. - Імен. покажч.: с. 257-264. - Геогр. покажч.: с. 265-269. – ISBN 978-966-8518-88-1
222.
Поклад Н.І. Голос криці [Книга] : вибрані поезії / Наталка Поклад ; [передм.: В. Герасимчука]. – Київ : Віпол, 2011. – 195, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-646-107-3
Науковій бібліотеці університету - із завмиранням серця: колись я теж тут черпала цілющу воду знань. Хай щастить! Н. Поклад. 23. Х.13
223.
Яцура В.В. Господарське законодавство [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0030-8
224.
Яцура В.В. Господарське законодавство [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0034-6
225.
Понкина А.И. Государственное управление и автономная институализация в области спорта [Книга] / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 143 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 19). – ISBN 978-5-4465-0142-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex