Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Гладунський В.Н. Вища математика й елементи логіки [Книга] : означення, формули, приклади : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Н. Гладунський ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України. – Вид. 2-ге, доповн. – Львів : Афіша, 2008. – 502, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-325-102-8
152.
Ануфрієва О.В. Відвід у кримінальному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ануфрієва Ольга В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
153.
Відгомін [Брошура] : імідж Черкаського нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького в інформ. просторі / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького
154.
Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів [Книга] : монографія / [Антонюк Я.М. та ін. ; редкол.: Буряк Л.І. та ін. ; голов. ред. Солдатенко В.Ф.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. зазнач. також: Волинь 1943. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-8809-96-5
155.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
156.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
157.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
158.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
159.
Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." [Книга] : [збірник]. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – 559, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на с. 551-554. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
160.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
161.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 1994-
162.
Військово-науковий вісник [Журнал] / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів : АСВ
163.
Військово-науковий вісник [Журнал] / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів : АСВ
164.
Віктор Сергійович Пазенок [Брошура] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад.: О.Є. Лукашук, С.Ф. Соляник ; авт. вступ. ст.: Ф.М. Рудич]. – Київ : КУТЕП, 2009. – 36 с. – (Вчені Національної академії наук України)
165.
Вісник Академії адвокатури України [Журнал] : право: наука, практика : наукове фахове видання. – Київ, 2004-
166.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
167.
Вісник господарського судочинства [Журнал] : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 1994-
168.
Вісник Донецького університету економіки та права [Журнал] : збірник наукових праць. – Донецьк : ДонУЕП. – ISSN 1813-1271
169.
Вісник Національного банку України [Журнал] : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 1995-
170.
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів, 1964-. – ISSN 0321-0499
171.
Національний Вісник Національного університету оборони України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України. – Київ : НУОУ
172.
Національний Вісник Національного університету оборони України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України. – Київ : НУОУ
173.
Національний Вісник Національного університету оборони України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України. – Київ : НУОУ
174.
Національний Вісник Національного університету оборони України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України. – Київ : НУОУ
175.
Національний Вісник Національного університету оборони України [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України. – Київ : НУОУ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex