Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Мозетіч Б. Банальнощі [Книга] : [поезії] / Бране Мозетіч ; передм. та пер. із фр. Дмитра Чистяка. – Київ : Радуга, 2012. – 87, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-1642-93-4
177.
Дутчак В.Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національному музично-культурному процесі XX - початку XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / Дутчак Віолетта Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014
178.
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 342, [1] с. : іл., табл. – Слов.:с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-96076-0-4
179.
Рединг Ж. Белый вереск [Книга] : роман / Жаклин Рединг ; [пер. с англ. В.М. Келера]. – Москва : АСТ, 1999. – 413, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: White heather / Jaclyn Reding, 1997. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-04471-9
180.
Гайдук С.Є. Бестіарій епохи романтизму: сутність символічної парадигми [Книга] : монографія / Світлана Гайдук ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 157, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 150-157. – Бібліогр.: с. 136-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-45-6
181.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
182.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
183.
Завірюха Л.А. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць та газетних публікацій [Брошура] : до ювілею / Завірюха Лідія Андріївна, канд. пед. наук, доц. ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Талком, 2013. – 54, [1] с. : іл., портр. – (Ювіляри НАПН України)
Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Л.А. Завірюха. 19.1.2014 р.
P.S. Закінчила аспірантуру Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Захистила дисертацію (1971 р.)
184.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
185.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
186.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
187.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
188.
Біологія і хімія в рідній школі [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
189.
Шигимага В.О. Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії і електроманіпуляції з клітинами тварин [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Шигимага Віктор Олександрович ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014
190.
Дворщенко К.О. Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дворщенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
191.
Метерлінк М. Блакитний птах [Книга] / Моріс Метерлінк ; пер. з фр., передм., післясл. та прим. Дмитра Чистяка. – Вид. 2-ге, випр. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 117, [3] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Пер. вид. : L"Oiseau bleu / Maeterlink Maurice. Bruxelles : Labor, 1988. – (Класна світова класика : КСК). – ISBN 978-966-10-1821-0
192.
Калашников В.М. Британский взгляд на Крым (хроники, мемуары, дневники XVII - первой четверти XIX столетия) [Книга] : монография / В.М. Калашников. – Днепропетровск : Нова Ідеологія, 2013. – 332 с. : ил., портр. – ISBN 978-617-7068-14-2
193.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
194.
Шрила Прабхупада Бхагавад-гита как она есть [Книга] : с подлин. санскритскими текстами, русской транслитерацией, дословным и литературным переводом и комментариями / Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада ачарья-основатель Междунар. о-ва сознания Кришны. – 4-е изд., испр. – Москва : The Bhaktivedanta Book Trust, 2013. – 969, [6] с., [8] с. цв. ил. : портр. – ISBN 978-5-902284-13-0
195.
Бюджетний моніторинг [Книга] : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2012 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2012. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-617-688-000-4
196.
Бюджетний моніторинг [Книга] : аналіз виконання бюджету за 2010 рік : контракт № 121-А-00-08-00708-00, жовт. 2008 / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місц. фін. ініціативи", Агентство США з міжнар. розв. (USAID) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2011. – 144 с. : іл., табл.
197.
Бюджетний моніторинг [Книга] : аналіз виконання бюджету за 2013 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження", Агентство США з міжнар. розвитку (USAID) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2014. – 79, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – ISBN 978-966-8659-36-2
198.
Бюджетний моніторинг [Книга] : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2013 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2013. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-966-8659-32-4
199.
В мире растений [Журнал] / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
200.
Смит Б. В погоне за блаженством [Книга] : [роман] / Бобби Смит ; [пер. с англ. Т.К. Банниковой]. – Москва : АСТ, 1999. – 427, [1] с. – Сер. осн. в 1997 г. - Пер. изд.: Rapture"s rage / Bobby Smith, 1982. – (Откровение). – ISBN 5-237-04145-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex