Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Агрохімія і грунтознавство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 1966-. – ISSN 0587-2596
152.
Лозовая А.М. Адвокатирование конкуренции в современных условиях: направления и перспективы [Книга] : монография / А.М. Лозовая, В.В. Клименко. – Киев : Центр учебной литературы, 2014. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 121-130 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-611-01-0630-6
153.
Молдован А.В. Адвокатура України [Книга] : навч. посібник / Молдован А.В., Тилик Т.М. – Київ : Алерта, 2013. – 254, [2] с. – Юрид. словничок: с. 160-189. – Бібліогр.: с. 248-250 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-192-5
154.
Академічний огляд. Економіка та підприємництво [Журнал] = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
155.
Яроцкая Г.С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре [Книга] : монография / Г.С. Яроцкая ; [науч. ред. Л.А. Петрова] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 2013. – 551, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 485-550. – ISBN 978-617-689-041-6
156.
Білик Ж.І. Активний транспорт натрію в клітинах коренів кукурудзи за умов засолення та дії синтетичних препаратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білик Жанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
157.
Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології [Книга] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, 14-15 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [за заг. ред. В.І. Пономарьова]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 356 с. – До 210-річниці Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-086-4
158.
Актуальні проблеми господарського права [Книга] : навч. посіб. / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.О. Джуринський, О.А. Заярний, О.В.Кологойда [та ін.]] ; за заг. ред. В.С. Щербини ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 527, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 526-527 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-522-7
159.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
160.
Актуальные проблемы гражданского права [Журнал] : сборник научных трудов / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследований НИИ Трудовых и соц. отношений. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
161.
Актуальные проблемы гражданского права [Журнал] : сборник научных трудов / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследований НИИ Трудовых и соц. отношений. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012-. – ISSN 2306-255Х
162.
Киселюк М.П. Акустико-емісійний неруйнівний контроль процесів деградації InGaN/GaN світловипромінювальних діодів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Киселюк Максим Павлович : НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2014
163.
Лісовець С.М. Акустичний контроль міцності структурно-неоднорідних конструкційних полікристалічних матеріалів з використанням нелінійних ефектів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Лісовець Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2014
164.
Шафаренко Ю.М. Аналітична діяльність у паблік рилейшнз: проблеми, тенденції, перспективи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шафаренко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
165.
Білинський М.Е. Англійська мова як друга іноземна [Книга] : (для студентів перших курсів факультету іноземних мов) : підручник / М.Е. Білинський, С.Ф. Лук"яненко, Л.В. Лемещук ; М-во освіти і науки України, Львів, нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 257, [1] с., [3] арк. кольор. іл. : іл., табл. – ISBN 978-617-10-0094-0
166.
Андрей Борисович Северный [Брошура] : академик АН СССР, д-р физ.-мат. наук, проф., Герой Социалистического Труда / [авт.-сост. О.А. Андреева ; над проектом работали: О.А. Андреева, Н.Н. Степанян, О.А. Северная ; фото: А.Н. Шаховская и др. ]. – Симферополь : АНТИКВА, 2013. – 23, [1] с. : фотоил., портр. – 100 лет со дня рождения выдающегося ученого-астрофизика. - Без тит. л.
167.
Анотований покажчик дисертаційних робіт (за 2009-2010 рр) [Книга] = Catalogue of the dissertation abstracts (2009-2010) : (українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді наукової бібліотеки НУБіП України) / [уклад.: В.К. Сидоренко та ін. ; за заг. ред. Д.О. Мельничука] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : КОМПРИНТ, 2013. – 622, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-2719-44-4
168.
Бойцун Л. Антична спадщина у фентезі [Книга] / Лариса Бойцун ; [за ред. Ю.Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр "Трипілля і Схід". – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2009. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 88-92. – ISBN 978-966-2113-92-1
169.
Белоглавек А.И. Арбитраж, ordre public и уголовное право [Книга] = Arbitration, ordre public and criminal law : (взаимодействие междунар. и нац. част. и публ. права) / Александр И. Белоглавек. – Киев : Таксон. – ISBN 978-966-7128-74-6
170.
Белоглавек А.И. Арбитраж, ordre public и уголовное право [Книга] = Arbitration, ordre public and criminal law : (взаимодействие междунар. и нац. част. и публ. права) / Александр И. Белоглавек. – Киев : Таксон. – ISBN 978-966-7128-74-6
171.
Белоглавек А.И. Арбитраж, ordre public и уголовное право [Книга] = Arbitration, ordre public and criminal law : (взаимодействие междунар. и нац. част. и публ. права) / Александр И. Белоглавек. – Киев : Таксон. – ISBN 978-966-7128-74-6
172.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
173.
Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика людини: історія, теорія, практика [Книга] : монографія / П.Д. Біленчук, О.І. Мотлях, О.М. Рибальченко, І.П. Усіков ; Європ. ун-т упр., безпеки та інформ.-прав. технологій ; Інтелект. форум "Єдина Європа" ; Міжнар. Поліц. Асоц. IPA Ukraine. – Київ : [б. в.], 2013. – 420 с. : іл., табл. – На обкл.: Метаантропологія, людинознавство, поліграфологія, габітознавство, дерматологія, дактилоскопія, скрінографія, вокалографія, графологія, одорологія, нейробіоніка, експертологія. - До 180-річчя Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 1834-2014. – Бібліогр.: с. 349-419 та в підрядк. прим.
174.
Аутопоезис соціальних систем [Книга] : монографія / В.П. Бех, Р.О. Додонов, З.Ф. Самчук, О.І. Авєріна, Я.М. Курган [та ін.] ; за наук. ред. В.П. Беха ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 747, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-660-671-9
175.
Овсяник Ю.А. Багатодіапазонні коаксіально-рупорні антени з частковим діелектричним заповненням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Овсяник Юрій Антонович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex