Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
177.
Єршов А.В. Граничні теореми для випадкових ламаних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Єршов Андрій Владиславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
178.
Єршов А.В. Граничні теореми для випадкових ламаних [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Єршов Андрій Владиславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
179.
Мазур І.М. Гроші і кредит [Книга] : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів] / І.М. Мазур, Т.Л. Гречук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 317-319. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-617-7009-64-0
180.
Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-769-5(Ч.1)
181.
Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-795-4(Ч.2)
182.
Друшляк М.Г. Групи з обмеженнями на норми заданих систем підгруп [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011
183.
Чейз Д.Х. Грязь к бриллиантам не липнет [Книга] : [детектив. романы] / Д.Х. Чейз ; [пер. с англ. Н.Н. Ярош ; худож. А.А. Аринушкин]. – Минск : Сергей Тарасевич ; Прамеб, 1994. – 493, [3] с. – В конце кн. загл.: Многотомное литературно-художественное издание. - В конце кн., на корешке и на тит. л. :Т. 6 .- Содерж.: Лучше быть мертвой ; Вопль в ночи ; Грязь к бриллиантам не липнет ; Ошибка зловещей клики. – ISBN 5-85442-043-0
184.
Гуманітарні та соціальні науки [Книга] = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011, 24-26 листоп., 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 3ій міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-154-9
185.
Гуманітарні та соціальні науки [Книга] = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2010, 25-27 листоп., 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 2ий міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-004-7
186.
Два века русской критики [Книга] : материалы Междунар. науч. конф., посвященной 200-летию со дня рождения В.Г. Белинского, [5-7 октября, 2011] / [Белгородский гос. нац. исследовательский ун-т ; Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; редкол.: Е.А. Андрущенко, И.И. Кулакова, В.В. Липич и др.]. – Белгород ; Харьков : ЧПИ "Новое слово", 2011. – 292, [1] с. – ISBN 978-617-568-092-6
187.
Перекрестов І.С. Демодуляція в радіоканалах зі змінними параметрами на основі розімкнених систем фазової синхронізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Перекрестов Ігор Сергійович ; Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформації України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012
188.
Держава та регіони. Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1(35). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
189.
Гаджаман А.М. Державна політика України щодо національних меншин (1991-2010 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гаджаман Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
190.
Державні фінанси. Фінанси. Бюджетна система України. [Книга] : інтегрований навч.-атестаційний комплекс (навч. підручник для студ. усіх рівнів навчання, викладачів, аспірантів, фахівців-практиків, автоматизов. навч.-атестаційна система на компакт-диску та Інтернет-портал) : у 5-ти томах / С.О. Булгакова, Л.І. Василенко, Л.В. Єрмошенко, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва; С.О. Булгакова [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : АВТ. – (Серія "Державні фінанси" / за ред. А.А. Мазаракі). – ISBN 966-82-98-08-X
191.
Пащенко В.В. Державно-політична діяльність О. Шліхтера в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пащенко Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
192.
Бойченко О.І. Державотворення у філософії Давнього Китаю: парадигми осягнення [Дисертація] : Дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Олександр Іванович Бойченко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2012
193.
Джерело Сер. 1. Природничі науки [Журнал] = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
194.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
195.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
196.
Вітковський О.С. Диверсифікаційні процеси на підприємствах кондитерського ринку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вітковський Олег Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
197.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
198.
Первомайський Л.С. Дикий мед [Книга] / Леонід Первомайський ; [упоряд., автор вступ. статті В. Панченко]. – Київ : Либідь, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-06-0585-5
199.
Клапчук М.В. Динаміка геоморфологічних процесів гірської частини басейну ріки Прут [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Клапчук Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
200.
Кубряков А.О. Динамічні характеристики верхнього шару Чорного моря по альтиметричним вимірюванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кубряков Арсеній Олександрович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex