Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Вісник Національного банку України [Журнал] : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 1995-
152.
Вісник Центру комерційного права [Журнал]. – Київ
153.
Віче [Журнал] : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
154.
Недибалюк О.А. Властивості плазмово-рідинних систем зі зворотно-вихровим та поперечним потоками газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Недибалюк Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
155.
Вопросы литературы [Журнал] : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 1957-. – ISSN 0042-8795
156.
Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. фіз-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
157.
Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
158.
Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній C57B1/6 та BALB/c різного віку [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Родніченко Анжела Євгенівна ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ". – Київ, 2012
159.
Лоза К.М. Вплив модифікування та термічної обробки на формування структури і властивостей вторинного поршневого сплаву АЛ25 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Лоза Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2012
160.
Дмітрієв В.С. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дмітрієв В.С.; Дмитрієв Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
161.
Дмітрієв В.С. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дмітрієв Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
162.
Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Кузнєцова Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
163.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
164.
Максимчук Б.В. Вступ до германської філології [Книга] = Einfuhrung in die germanistik : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Богдан Максимчук, Ірина Максимчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-613-730-5
165.
Авіна С.І. Втрати платиноїдного каталізатора та їх утилізація у технології нітратної кислоти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Авіна Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012
166.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
167.
Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
168.
Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
169.
Донцова Д.А. Гарпия с пропеллером [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 348, [4] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10255-8
170.
Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
171.
Геноцид XXI століття [Книга]. – Київ : [б. в.], 2004. – 246 с. : табл., фотоіл.
172.
Баран А.М. Геологія сублужних і лужних базит-ультрабазитів Новоград-Волинського блоку (Волинський мегаблок Українського щита) [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Баран Андрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2012
173.
Барщевська Н.М. Геоморфологічна будова та четвертинні відклади басейну р. Інгул [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.04 / Барщевська Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
174.
Кирик В.Л. Геополітична експансія [Книга] : монографія / Вячеслав Кирик. – Київ : Абрис, 2009. – 216 с. – Бібліогр.: с. 199-215. – ISBN 966-531-187-6
175.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,