Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
202.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
203.
Шевельов Ю. До питання про генезу й природу називних речень [Книга] / Юрій Шевельов ; до друку підготувала К. Каруник за участі С. Вакуленка ; з передмовою К. Каруник. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2012. – 135 с. – ISBN 978-966-372-459-1
204.
Ломако Т.В. До теорії екстремальних задач для відображень зі скінченним спотворенням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Ломако Тетяна Володимирівна ; НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки. – Донецьк, 2012
205.
Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) [Книга] = European credit transfer and accumulation system (ECTS) users" guide / М-во освіти і науки України ; Фонд "Європа XXI" ; [упоряд. : Фініков Т.В. та ін. ; за ред. І.О. Вакарчука ; пер. А. Гармаш]. – Київ : Україна, 2009. – 160 с. : табл. – ISBN 976-966-2157-36-0
206.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
207.
Матвієнко А.Т. Документально-інформаційне забезпечення туристичної галузі в Україні: соціально-комунікаційний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Матвієнко Анатолій Тихонович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
208.
Палеха Ю.І. Документування в дипломатичній діяльності [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Палеха Ю.І., Пристайко В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2012. – 282, [2] с. : табл. – На тит. аркуші вказана назва наступного посіб. "Документування в праводіловій сфері". – Бібліогр. : с. 273-281. – (Бібліотечка документознавця) (Культура діловодства). – ISBN 978-966-2609-08-0
209.
Шаф О.В. Еволюція жанрів української лірики рубежу XX-XXI століть [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ольга Шаф ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Київ : Просвіта, 2012. – 272 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці розділів та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-72-1
210.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
211.
Гайченко В.А. Екологія тварин [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / В.А. Гайченко, Й.В. Царик ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 204. – ISBN 978-966-2609-20-2
212.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
213.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
214.
Лазаренко О.В. Екранування теплового потоку радіальною водяною завісою, генерованою переносним водяним пожежним стволом багатоцільового призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Лазаренко Олександр Вікторович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012
215.
Експериментальна археологія: завдання, методи, моделювання [Книга] : збірка наукових праць / Ін-т археології НАН України ; Коростенський міськвиконком ; Коростенський філіал Житомирського обл. краєзнавчого музею ; [за заг. ред. Моця О.П.]. – Київ ; Москва : Ліра-К ; Университет Дмитрия Пожарского, 2011. – 223, [1] с. : іл., табл. – (Серія "Археологія і давня історія України" / редкол. : Толочко П.П. (голова), Івакін Г.Ю. (заст. голови), Корвін-Піотровський О.Г. [та ін.]). – ISBN 978-966-2174-18-2
216.
Дзюба П.А. Експериментальне дослідження впливу отворів і розрізів поверхні на несучу здатність циліндричних оболонок при статичному навантаженні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Дзюба Петро Анатолійович ; М-во осіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2012
217.
Лазаренко О.А. Електричні та теплові властивості полімерних композитів з нановуглецевим наповнювачем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лазаренко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
218.
Гордієнко В.О. Електроосадження нанокристалічних хром-карбонових покриттів з розчинів солей хрому (ІІІ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Гордієнко Віктор Олегович ; Держ. вищий навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
219.
Романова В.С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки [Дисертація] : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Романова Віра Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
220.
Легошин Д.В. Енергетична ефективність автономної вітроелектроустановки зі стабілізацією частоти обертання ротора за умов косого обдування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Легошин Денис Валерійович ; НАН України ; Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2012
221.
Іщук Н.Ф. Енергозберігаюча технологія акумулювання в системі теплопостачання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Іщук Наталія Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
222.
Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Волковинський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012
223.
Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності [Брошура] / М.С. Зарицький. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 30, [2] с. – Бібліогр.: с. 28-30. – ISBN 978-966-8517-39-6
224.
Царенок А.В. Естетосфера риторичного мистецтва (на прикладі православної проповіді в Україні) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Царенок Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
225.
Веліулаєва Е.І. Етнокультурні традиції як основа самоідентифікації кримських татар (кінець XX - початок XXI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Веліулаєва Ельвіра Ісметівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex