Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал]. – Москва
  № 2. – 2010
177.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия [Журнал]. – Москва
  № 1. – 2010
178.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8. История [Журнал]. – Москва
  № 6. – 2010. – резюме англ. рос.
179.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 2. – 2011. – резюме англ.,рос.
180.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
181.
Вестник Российской академии наук [Журнал]. – Москва : Наука, 1931-. – ISSN 0869-5873
182.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
183.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
184.
Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989
185.
Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; М-во высш. и сред. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985
186.
Прокопович П.І. Вибрані твори [Книга] : у 3-х томах / П.І. Прокопович. – Харків : Фактор. – ISBN 978-966-180-080-8
187.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
188.
Вища освіта України [Журнал] : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
189.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку [Книга] : Черкаська область / [авт. кол.: Алєщенко М.І. та ін. ; ред. рада: В.Г. Кремень (гол.) та ін. ; редкол.: Завальнюк О.М. [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук Укр. ; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи ; Ін-т вищ. освіти. – [багатотомне вид.]. – Київ : Знання України, 2010. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 344-351. – ([Вища педагогічна освіта і наука України]). – ISBN 978-966-316-273-7
190.
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку [Книга] : Івано-Франківська область / Андрущенко В.П. [та ін.] ; [відп. ред. В.І. Кононенко ; редкол. : Остафійчук Б.К., Кононенко В.І., Завгородня Т.К. та ін.] ; Акад. пед. наук України ; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи ; Ін-т вищої освіти. – Київ : Знання України, 2010. – 336 с. – Бібліогр.: с. 324-335. – ISBN 978-966-316-269-0
191.
Белград Д. Від теорій до методів - нові інтерпретаційні стратегії у літературознавстві та культурології [Книга] : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; за наук. ред. Д. Белграда. – Київ : НаУКМА, 2010. – 118 с. : іл. – ISBN 978-966-2410-05-1
192.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
193.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
194.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
195.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
196.
Військово-технічне співробітництво: шляхи удосконалення [Книга] : монографія / В.О. Смірнов, В.М. Бегма, О.М. Рябець, В. В. Томчук ; за заг. ред. В.О. Смірнова ; М-во оборони України, Центр. НДІ озброєння та військ. техніки збройних сил України. – Київ : ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2010. – 214 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-184
197.
Федорук Я. Віленський договір 1656 року. Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття [Книга] = The treaty of Vilnius (1656). The east European crisis and Ukraine in the mid-seventeenth century / Ярослав Федорук ; [наук. ред. Я. Дашкевич] ; НАНУ ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Канадський Ін-т Укр. Студій. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 624 с. : іл. – Парал. тит. арк. на англ. мові. – Бібліогр : с. 540-571. – ISBN 978-966-518-559-8
198.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
199.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
200.
Вісник господарського судочинства [Журнал] / Вищий господарський суд України. – Київ, 1994-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,