Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Художній текст - слово - образ: лінгвостилістичний аналіз [Книга] : монографія / Голянич М.І. [та ін.] ; [за ред. М.І. Голянич] ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника], 2010. – 408 с. – Бібліогр.: с. 370-399. – ISBN 966-966-640-286-1
952.
Білоног Ю.І. Художня парадигма "автор-читач" у романній творчості Мілорада Павича [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Білоног Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
953.
Цивільний кодекс України [Книга] : (станом на 1 жовтня 2010 року) : офіційний текст / [голов. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2010. – 367, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-326-358-8
954.
Чех А. Цього ви не знайдете в Яндексі [Книга] / Артем Чех ; [худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4444-0
955.
Час "дешевого клоуна" [Книга] : українська освіта: випробування горе-реформами / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; [упоряд. Панченко В.]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 100 с. : табл. – ISBN 978-966-2424-70-6
956.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
957.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2010-
958.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
959.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
960.
Осінська В.С. Черкащина, освячена у слові [Книга] : збірник уроків учителів Смілянщини з української літератури та краєзнавства : навч. посібник / В.С. Осінська, Г.Р. Уперенко ; [уклад. : В.С. Осінська, Г.Р. Уперенко ; ред. В.Т. Ткаченко]. – Сміла : Блискавиця, 2006. – 256 с. : іл. – ISBN 966-96512-4-7
961.
Чернобыль 25 лет [Книга] : инкорпорированные радионуклиды Cs-137 и здоровье людей / Ю.И. Бандажевский [и др.] ; под ред. Ю.И. Бандажевского ; Координац. аналит. центр "Экология и здоровье". – Киев, 2011. – 149, [6] с. : ил., табл. – На обл.: Ю.И. Бандажевский и др. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-530-088-6
962.
Корнілов М.Ю. Числа ізомерів органічних сполук [Книга] : навчальний посібник для магістрів-хіміків / М.Ю. Корнілов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 79 с. – Бібліогр.: с. 49-50
963.
Гальонка О.А. Шкільний календар: літературні свята [Книга] / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 107 [5]с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(90)). – ISBN 978-617-00-0919-7
964.
Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості [Книга] : збірник наукових статей та доповідей учасників Всеукр. науково-практичного семінару, [(Луганськ, 26-27 березня 2011 року)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра соціальної роботи ; Східноукр. центр громадських ініціатив ; [редкол. : О.М. Дрєпіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с. – ISBN 978-617-509-149-4
965.
Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. [Книга] : монографія : в 2-х ч. / І.М. Петренко ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ. – ISBN 978-966-184-107-8
966.
Петренко І.М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. [Книга] : монографія : в 2-х ч. / І.М. Петренко ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ. – ISBN 978-966-184-107-8
967.
Шульцівські інспірації в літературі [Книга] = Inspiracje Schulzowskie w literaturze : наукові матеріали IV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. В. Меньок ; [літ. ред. укр. текстів: М. Стецик ; пер. анот. та нотаток про авт. з пол. мови та пол. мовою: В. Романишин, В. Меньок ; пер. анот. та нотаток про авт. з англ. мови та англ. мовою: Ю. Стефанів]. – Дрогобич : Полоніст. наук.-інформ. центр ім. І. Менька Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – 359, [1] с. – текст англ., пол. та укр. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2405-58-3
968.
Корж О.Ю. Шуміти прошу листя [Книга] : вибране : [листування] / Олександр Корж ; [вступ. ст., ред., упор. та прим. : І. Лисенка]. – Київ : Рада, 2006. – 496 с. : іл. – ISBN 966-7087-68-9
969.
Охрименко Т.В. Эволюция системы тропов псевдотождества в русской поэтической речи [Книга] : (на материале фольклорных произведений и текстов в жанре фольклорных стилизаций XVII-XX вв.) / Т.В. Охрименко. – Киев : Аграр Медиа Групп, 2011. – 330 с. – Библиогр.: с. 300-328. – ISBN 978-966-2424-53-9
970.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
971.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал; спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
972.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
973.
Энергоэффективность [Книга] = Енергоефективність : тезисы докладов международной научно-практической конференции, 6-8 октября 2008 г., Киев, Украина / НАНУ ; Ин-т газа НАНУ ; ред. : Б.С. Стогний, В.А. Жовтянский. – Киев : ТРИАКОН, 2008. – 196 с. : илл. – Тит. л. на укр., рус. языках
974.
Касьян Л.И. Эпоксиды алициклического ряда. Стереохимия, реакционная способность и методы синтеза [Дисертація] : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Касьян Л.И. ; Гос. комитет СССР по народному образованию ; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия Воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1989
975.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Российская академия наук. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,