Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Український часопис міжнародного права [Журнал] = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
902.
Український часопис міжнародного права [Журнал] = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал; спецвипуск. – Київ, 1992-. – ISSN 1814-3385
903.
Український часопис міжнародного права [Журнал] = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
904.
Український часопис міжнародного права [Журнал] = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
905.
Український часопис міжнародного права [Журнал] = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-. – ISSN 1814-3385
906.
Український часопис міжнародного права [Журнал] = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Київ, 1992-
907.
Український часопис міжнародного права [Журнал] = Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law : науково-практичний журнал; спецвипуск. – Київ, 1992-
908.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
909.
Українські метаморфози. Політика. Економіка. Суспільство [Книга] / Фонд Фрідріха Науманна "За свободу" ; [пер. з нім. : А. Баканов, Ю.Дуркот, В. Климченко та ін. ; наук. та літ. ред. Ю. Дуркот]. – Київ : К.І.С., 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-2141-64-1
910.
Медведів А. Українсько-англійсько-японський розмовник [Книга] = Ukrainian-English-Japanese phrase-book : присвяч. 160-річчю Львівської політехніки і 60-річчю к-ри іноземних мов / Андрій Медведів ; за ред. Йоко Тойофуку, М. Федоришина. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 204 с. – Книга на укр., англ. та яп. мовах. – ISBN 966-553-452-1
911.
Українці Молдови. Історія і сучасність [Книга] : (наукові дослідження і матеріали) / авт.-упоряд. : Кожухар В.Г., Кожухар К.С. [та ін.] ; [редкол. : Кожухар В.Г., Попович К.Ф. та ін.] ; Укр. громада Республіки Молдова ; Укр. громада ім. П. Могили м. Кишинева ; Центр етнології ін-ту культ. спадщини Акад. наук Республіки Молдова. – Кишинів : ELAN POLIGRAF, 2008. – 255 с., [4] с. іл. : іл. – ISBN 978-9975-66-015-0
912.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
913.
Універсум [Журнал] : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
914.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
915.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
916.
Малярець Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства [Книга] : монографія / Молярець Л.М., Пономаренко Н.М. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 132 с. : іл., табл. + Бобаток: с. 102-130. – Бібліогр.: с. 91-101. – ISBN 978-966-676-429-7
917.
Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки) [Книга] = Urbanization: Southern Ukrainian Measuring (1861-1904 years) : [монографія] / Вікторія Константінова ; [наук. ред. Бойко А.В.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ - Запорізьке від-ня ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 596с. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-488-066-1
918.
Семенов В.В. Уроки Платона [Книга] : наука и политика / Семенов В.В. ; РАН, Пущинский науч. центр [и др.]. – Пущино : Фотон-век, 2011. – 160 с. – Библиогр.: с. 152-157. – ISBN 978-5-903789-20-7
919.
Жуковська Г.М. Усе іде, але не все минає... Пам"ять і час у творчості Ліни Костенко [Книга] : монографія / Галина Жуковська. – Киев : Книга, 2010. – 188 с. – До 80-річчя від дня народження. – Бібліогр.: с. 173-187. – (Творчі особистості). – ISBN 978-966-8314-45-2
920.
Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов"ї [Книга] = Oral history of Holodomor 1932-1933 years in the Northern Pryazovya. The materials of historical archeographical expeditions : матеріали історико-археографічних експедицій / Бердянський осередок Запорізького наук. т-ва ім. Я.П. Новицького ; Бердянський держ. пед. ун-т ; [упор. Константінова В.М.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 532 с. – ISBN 978-966-488-042-5
921.
Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов"ї. Бердянський вимір [Книга] = Oral history of Holodomor 1932-1933 years in the Northern Pryazovya. Berdyansk measuring / Бердянський осередок Запорізького наук. т-ва ім. Я.П. Новицького ; Бердянський держ. пед. ун-т ; [упор.: Лиман І.І., Константінова В.М.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 302 с. – Парал. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-488-043-2
922.
Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури [Дисертація] : дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011
923.
Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці XX - на початку XХІ століть [Книга] / Фігурний Ю.С. ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2011. – 142 с. – Бібліогр.: с. 109-110
924.
Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011
925.
Физиология и биохимия культурных растений [Журнал] = Фізіологія та біохімія культурних рослин = Physiology and biochemistry of cultivated plants : научно-теоретический журнал. Юбилейный выпуск / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 0522-9310
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex