Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов"ї. Бердянський вимір [Книга] = Oral history of Holodomor 1932-1933 years in the Northern Pryazovya. Berdyansk measuring / Бердянський осередок Запорізького наук. т-ва ім. Я.П. Новицького ; Бердянський держ. пед. ун-т ; [упор.: Лиман І.І., Константінова В.М.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 302 с. – Парал. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-488-043-2
927.
Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури [Дисертація] : дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011
928.
Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці XX - на початку XХІ століть [Книга] / Фігурний Ю.С. ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2011. – 142 с. – Бібліогр.: с. 109-110
929.
Медведська Л.Є. Феномен "жіночого століття" в російській історіографії [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Медведська Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011
930.
Физиология и биохимия культурных растений [Журнал] = Фізіологія та біохімія культурних рослин = Physiology and biochemistry of cultivated plants : научно-теоретический журнал. Юбилейный выпуск / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 0522-9310
931.
Базилевич В.Д. Философия экономики [Книга] : история / В. Базилевич, В. Ильин ; КНУТШ. – Киев ; Москва : Знання ; Рыбари, 2011. – 927, [1] с. : табл. – Имен. указ.: с. 920-927. – Библиогр.: с. 911-919 и в примеч. в конце разд. – ISBN 978-966-346-745-0
Раскрытие соотношения между экономической теорией, философией экономики, этической экономией, философией хозяйства позволило выделить предмет и метод метафизики экономики

На форзаці дарчий надпис: Глубокоуважаемому Владимиру Анатольевичу - талантливому ученому, чудесному человеку. С уважением и пожеланиями счастья автограф. 10.XI.2011 г.
932.
Білий О.В. Фізична хімія [Книга] : навч. поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Білий. – Київ : ЦУЛ ; Фітосоціоцентр, 2002. – 364 с. – Бібліогр.: с. 355. – (Хімічні науки). – ISBN 966-7938-68-9
933.
Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі [Книга] = Philosophes dans la tourmente / Елізабет Рудинеско ; [пер. з фр. та наук. ред. О.А. Юдін]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 208 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-521-456-4
934.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
935.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
936.
Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення [Книга] : монографія / Журавльова І.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Журавльової І.В.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 428 с. + Додатки: с. 387-427. – Бібліогр.: с. 344-386. – ISBN 978-966-676-628-4
937.
Коваленко В.В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації [Книга] : правовий аспект : монографія / Віталій Коваленко ; за ред. А.Т. Ковальчука. – Київ : Знання, 2011. – 319 с . – Предм. покажч.: с. 313-319. – Бібліогр.: c.275-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-896-9
938.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
939.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
940.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
941.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
942.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
943.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
944.
Пастух Т.А. Фольклоризм козацьких літописів : джерела і художній дискурс [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пастух Т.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
945.
Кокоша Н.В. Формирование полимерных гелевых систем с повышенным водосодержанием [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кокоша Н.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
946.
Фундатор сучасного українознавства [Книга] : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – 200 с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
947.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
948.
Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів [Книга] : навч посіб. / Іващенко О.Д. та [ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. : іл., табл. + Додатки: с. 570-594. – Бібліогр.: с. 568-569. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-886-0
949.
Попель П.П. Хімія. 11 клас [Книга] : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2011. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345-347. – ISBN 978-966-580-361-4
950.
Художники України [Книга] : енциклопед. довідник. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-3-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,