Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Базилевич В.Д. Философия экономики [Книга] : история / В. Базилевич, В. Ильин ; КНУТШ. – Киев ; Москва : Знання ; Рыбари, 2011. – 927, [1] с. : табл. – Имен. указ.: с. 920-927. – Библиогр.: с. 911-919 и в примеч. в конце разд. – ISBN 978-966-346-745-0
Раскрытие соотношения между экономической теорией, философией экономики, этической экономией, философией хозяйства позволило выделить предмет и метод метафизики экономики

На форзаці дарчий надпис: Глубокоуважаемому Владимиру Анатольевичу - талантливому ученому, чудесному человеку. С уважением и пожеланиями счастья автограф. 10.XI.2011 г.
927.
Білий О.В. Фізична хімія [Книга] : навч. поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Білий. – Київ : ЦУЛ ; Фітосоціоцентр, 2002. – 364 с. – Бібліогр.: с. 355. – (Хімічні науки). – ISBN 966-7938-68-9
928.
Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі [Книга] = Philosophes dans la tourmente / Елізабет Рудинеско ; [пер. з фр. та наук. ред. О.А. Юдін]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 208 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-521-456-4
929.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
930.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
931.
Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення [Книга] : монографія / Журавльова І.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Журавльової І.В.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 428 с. + Додатки: с. 387-427. – Бібліогр.: с. 344-386. – ISBN 978-966-676-628-4
932.
Коваленко В.В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації [Книга] : правовий аспект : монографія / Віталій Коваленко ; за ред. А.Т. Ковальчука. – Київ : Знання, 2011. – 319 с . – Предм. покажч.: с. 313-319. – Бібліогр.: c.275-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-896-9
933.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
934.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
935.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
936.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
937.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
938.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
939.
Пастух Т.А. Фольклоризм козацьких літописів : джерела і художній дискурс [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пастух Т.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
940.
Кокоша Н.В. Формирование полимерных гелевых систем с повышенным водосодержанием [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кокоша Н.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
941.
Фундатор сучасного українознавства [Книга] : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – 200 с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
942.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
943.
Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів [Книга] : навч посіб. / Іващенко О.Д. та [ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. : іл., табл. + Додатки: с. 570-594. – Бібліогр.: с. 568-569. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-886-0
944.
Попель П.П. Хімія. 11 клас [Книга] : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2011. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345-347. – ISBN 978-966-580-361-4
945.
Художники України [Книга] : енциклопед. довідник. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-3-9
946.
Художній текст - слово - образ: лінгвостилістичний аналіз [Книга] : монографія / Голянич М.І. [та ін.] ; [за ред. М.І. Голянич] ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника], 2010. – 408 с. – Бібліогр.: с. 370-399. – ISBN 966-966-640-286-1
947.
Білоног Ю.І. Художня парадигма "автор-читач" у романній творчості Мілорада Павича [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Білоног Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
948.
Цивільний кодекс України [Книга] : (станом на 1 жовтня 2010 року) : офіційний текст / [голов. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2010. – 367, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-326-358-8
949.
Чех А. Цього ви не знайдете в Яндексі [Книга] / Артем Чех ; [худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4444-0
950.
Час "дешевого клоуна" [Книга] : українська освіта: випробування горе-реформами / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; [упоряд. Панченко В.]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 100 с. : табл. – ISBN 978-966-2424-70-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex