Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
152.
Бізнес-моделювання й управління потоками робіт і документообігом в економічних системах [Книга] : монографія / Пономаренко В.С. [та ін.] ; [за заг. ред. Пономаренка В.С.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 271 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-268. – ISBN 978-966-676-427-3
153.
Менжулін В.І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні [Книга] : [монографія] / Вадим Менжулін ; [відп. ред. М.Л. Ткачук] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія ; Аграр Медіа Груп, 2010. – 456 с. – Бібліогр.: с. 412-455. – ISBN 978-966-2424-10-2
154.
Ботанический журнал [Журнал] / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
155.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
156.
Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством [Книга] : матеріали VI наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених: Львів, 28-29 квіт. 2011 р. / Львів. комерц. акад., Ін-т економіки та фінансів, Каф. бух. обліку, Каф. аудиту ; [орг. ком.: Куцик П.О., Рудницький В.С., Бачинський В.І. та ін. ; відп. за вип.: Рудницький В.С., Бачинський В.І.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 430, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
157.
Балацький Є.О. Бюджет міста у системі фінансів території [Книга] : монографія / Є.О. Балацький. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 301, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-286. – ISBN 978-966-8958-71-7
158.
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України [Журнал] / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
159.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
160.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / ВАК Минобрнауки России. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
161.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
162.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
163.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
164.
В помощь работнику НТБ [Журнал] : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск
165.
Кондусова Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник / Кондусова Л.Ф., Нескородєва І.І. ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 199 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-182. – ISBN 978-966-676-626-0
166.
Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве [Книга] / В.Е. Коновалова. – Харьков : Консум, 2000. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7124-79-7
167.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2000-
168.
Вестник библиотек Москвы [Журнал] : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2001-
169.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
170.
Вестник древней истории [Журнал] = Journal of ancient history / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва : Наука, 1937-. – ISSN 0321-0391
171.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
172.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
173.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
174.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право [Журнал]. – Москва
  № 6. – 2010
175.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 [Журнал]. – Москва, 2009-. – ISSN 0201-7385,2076
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex