Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Семеногов І.В. Відповідальність за ухилення від утримання дітей або батьків: кримінально-правові аспекти [Книга] : монографія / І.В. Семеногов, О.О. Житний ; [за заг. ред. О.О. Житного]. – Харків : Панов А.М., 2015. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 227-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-20-9
152.
Лєпухова Н.І. Відтворення особливостей німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах (лінгвопрагматичний і лінгвокультурологічний аспекти) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Лєпухова Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
153.
Даниліна С.Ю. Відтворення пародійності художнього світу Чака Паланіка в українських та російських перекладах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.філол. наук : 10.02.16 / Даниліна Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
154.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
155.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
156.
Данілова О.І. Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах лісостепу України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Данілова Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
157.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
158.
Вісник Вищого адміністративного суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
159.
Вісник геодезії та картографії [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 1993-. – ISSN 2311-9780
160.
Вісник господарського судочинства [Журнал] : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 1994-
161.
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського [Журнал] : науковий журнал. – Донецьк : ДонНУЕТ, 1999-. – ISSN 2079-4819
162.
Вісник Книжкової палати [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1996-. – ISSN 2076-9326
163.
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка [Журнал] : науково-теоретичний журнал. – Суми, 1997-
164.
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал] : збірник наукових праць. – Луганськ, 1997-. – ISSN 2227-2844
165.
Вісник Львівського національного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво [Журнал] / М-во освіти і науки України, Львівський національний аграрний ун-т. – Львів
  № 16. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
166.
Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Львів
  № 22 (2). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
167.
Вісник Міжнародного Слов"янського університету. Серія "Економічні науки" [Журнал] = Вестник Международного Славянского университета : український науково-теоретичний журнал. – Харків
  т. 16, № 3, ювіл. вип.. – 2013. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
168.
Вісник Національної академії наук України [Журнал] : щомісячний загальнонауковий журнал. – Київ, 1928-. – ISSN 1027-3239
169.
Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки [Журнал] : науковий журнал. – Тернопіль
  вип. 3, липень - вересень. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2006 р. назв. журн. "Вісник Тернопіл. академії народного господарства, з 2007 р. - "Вісник Тернопіл. нац. екон. ун-ту"
170.
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" [Журнал] = The bulletin of Kharkiv national agrarian university = Вестник Харьковского национального аграрного университета : збірник наукових праць. – Харків
  № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
171.
Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Філософія [Журнал] : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : ХНПУ
  вип. 45, ч. 2. – 2015. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
172.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Журнал] = Herald of Khmelnytskyi national university : науковий журнал. – Хмельницький
  № 3, т. 3. – 2015. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
173.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Журнал] = Herald of Khmelnytskyi national university : науковий журнал. – Хмельницький
  № 3, т. 2. – 2015. – 261 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
174.
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки [Журнал]. – Чернівці
  вип. 3 (59). – 2015. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
175.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-. – ISSN 2313-559X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex