Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Дзвін [Журнал] : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
252.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
253.
Діалектологічні студії. 2 [Книга] : мова і культура. – Львів : ІУ, 2003. – 361, [1] с. : іл. – Текст укр., пол., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2709-4
254.
Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Булкіна Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
255.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
256.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
257.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
258.
Добиваясь результатов в мире с населением в 7 миллиардов человек [Книга] : годовой доклад 2011 года / Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения. – New York : UNFPA, 2012. – 40, [1] с. : илл. – Кн. без тит. л. – ISBN 978-1-61800-008-8
259.
Довідник №15 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплаті податків, зборів, інших обов"язкових платежів за станом на 01.09.2000 р. [Брошура]. – Київ, 2000. – 129с.
260.
Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) [Книга] / М-во освіти і науки України ; [за ред. І.І. Бабина]. – Київ ; Львів : Львівська політехніка, 2009. – 64, [1] с., 60, [1] : табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : ECTS users" guide - Глосарій: с. 35-40. – Бібліогр.: с. 31-33 та в підрядк. прим. – (Education and training). – ISBN 978-966-553-841-7
261.
Пастущин В.Ю. Дрочево Берестейського району на Поліссі [Книга] : (монографія) / В.Ю. Пастущин ; [голов. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. В. Борсенко] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 126, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Село Дрочево Берестейського району на Поліссі. – Бібліогр.: с. 12, 99-101 та в прим.: с. 103-126. – (З архівних матеріалів). – ISBN 978-966-02-7411-2
262.
Волік К.С. Дукачі - традиційна народна прикраса в просторі української культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Волік Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
263.
Шумило С.В. "Духовное Запорожье" на Афоне. Малоизвестный казачий скит "Черный Выр" на Святой Горе [Книга] / Сергей Шумило ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине, Фонд "Православ. наследие Украины на Святой Горе Афон". – Киев : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. – 113, [3] с. : ил. – К 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон. – Библиогр.: Билиогр.: с. 103-113. – ISBN 978-966-2371-34-5
264.
Шеляженко Ю.В. Душа - це людина в центрі буття [Книга] : ідеалістична поезія, лірика, сатира та жарти / Юрій Шеляженко. – Київ : Юрій Шеляженко, 2015. – 151, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7088-08-9
265.
Душа і сучасність [Книга] : діалог мислителів : [есеї] / [І. Дмитрук та ін. ; упоряд.: І. Дмитрук, Ю. Шеляженко ; ред. Ю. Шеляженко] ; Наук. портал "Філософія і релігієзнавство" ; Реліг. громада сповідуючих віру в найвищу цінність людини "Укр. Душев. спільнота"]. – Київ : Юрій Шеляженко, 2015. – 107, [1] с. – Режими доступу: www.tureligious.com.ua , www.temple.org.ua. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 103-105. – ISBN 978-617-7088-07-2
266.
Душевна релігія [Книга] : священне писання, традиційний устрій, моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини / упоряд. Хранитель віри Реліг. громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини "Українська Душевна спільнота" Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко ; Українська Душевна спільнота, 2015. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 121. – ISBN 978-617-7088-09-6
267.
Адигьозалов Тогрул Аскер оглу Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Адигьозалов Тогрул Аскер оглу ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
268.
Екологічна безпека та природокористування [Журнал] : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
269.
Екологічна безпека та природокористування [Журнал] : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
270.
Екологічна безпека та природокористування [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-44-4
271.
Екологічна безпека та природокористування [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-46-8
272.
Екологічна безпека та природокористування [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-24-5
273.
Екологічна безпека та природокористування [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-26-9
274.
Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі [Книга] = Environmental and natural and technogenic security of Ukraine in regional aspect / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2014. – 339, [1] с. : іл., карти, табл. – Дод. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 6. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 289-303. – ISBN 978-966-02-7409-9
275.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex