Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Загоруй І.С. Загальний курс правознавства (Основи конституційного права України) [Книга] : навч. посібник / І.С. Загоруй [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ ; Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
327.
Загальні аспекти організації надання адміністративних послуг [Брошура] : навч.-метод. матеріали / [О І. Васильєва та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом. – Київ : НАДУ, 2012. – 56 с. : рис., табл. – Авт. зазнач на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50-54. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Публічне адміністрування)
328.
Луньова Т.В. Зайченятко У [Книга] : [казка для дошк. та мол. шк. віку] / Тетяна Луньова ; [художник Яна Кернер-Вернер]. – Київ : Веселка, 2015. – 82, [4] с., включ. обкл. : іл. – В кінці кн. авт.: Луньова (Горицвіт) Тетяна Володимирівна. – ISBN 978-966-01-0466-2
329.
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" [Брошура] : станом на 14 верес. 2015 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 31, [1] с. – Сер. засн. 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-012-7
330.
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" [Брошура] : станом на 14 верес. 2015 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 19, [1] с. – Сер. засн. 1997 р. – (Серія "Закони України"). – ISBN 978-966-922-011-0
331.
Колотілова І.О. Законність та обгрунтованість рішень суду в цивільному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Колотілова Ілона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
332.
Мельник А.О. Закономірності та чинники трансформацій світових економічних криз [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Мельник Альона Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – Київ, 2015
333.
Федоран Ю.О. Закономірності формування нанокристалічного інструментального матеріалу на основі нітриду бору для прецизійної лезової обробки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Федоран Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015
334.
Вечерський В. Замки та Фортеці України [Книга] / Віктор Вечерський ; [основна фотозйомка С. Тарасова]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 151, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-79-2
335.
Носань С.Л. Заповіт [Книга] : драматична поема / Сергій Носань. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 70, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-493-809-6
336.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
337.
Крук Ю.А. Захист права на здоров"я в Раді Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Крук Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
338.
Збірка наукових праць, краєзнавчих розвідок, рефератів і публіцистичних матеріалів за результатами I наукової конференції "Ясіня - столиця Гуцульської республіки... і не тільки" [Книга] : (в рамках зустрічі "Ясіня скликає друзів"), Ясіня, 20 жовт. 2012 р. / Ясін. селищрада [та ін.] ; упоряд. Володимир Тимчук. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 163, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Ясіня у гомоні століть. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-665-864-0
У пр. №1700557 напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 10.9.2015
339.
Збірка наукових статей магістрів "Наукові здобутки молоді - запорука стійкого розвитку держави" [Книга] : (дві частини в одній кн.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ
340.
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Журнал]. – Київ : НАДУ, 2002-
341.
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 23. – 2015. – 379 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
342.
Український Збірник наукових праць УкрДГРІ [Журнал] : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
343.
Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського [Журнал]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
344.
Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики [Книга] = Proceedings of the XIVth international young scientists" conference on applied physics / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак. радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем ; [ed.: Olexiy Y. Nechyporuk, Andriy V. Netreba]. – Київ : Київський університет, 2014. – 257 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
345.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
346.
Зв"язок [Журнал] = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
347.
Зв"язок [Журнал] = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
348.
Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича [Книга] : про роботу за період з грудня 2010 року по грудень 2011 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 27.12.2011. – Київ : [б. в.], 2011. – 123 с. : іл., табл.
349.
Губерський Л.В. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича [Книга] : про роботу за період з листопада 2009 року по грудень 2010 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 24.12.2010. – Київ : [б. в.], 2010. – 78 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
350.
"Згадайте, братія моя..." [Книга] : Київ Тараса Шевченка / [Т. Чуйко та ін. ; переднє слово Д. Стуса ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 250-253. – ISBN 978-966-06-0701-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,